Regulamin Parkingu przy ul. Lompy 11
na terenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


§ 1

Podstawę prawną funkcjonowania i obowiązywania niniejszego Regulaminu na terenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej stanowi uchwała Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18.4.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkingu przy ul. Lompy 11.

§ 2

  1. Parking zlokalizowany przy ul. Lompy 11 w Chorzowie w godz. 600-1500 w dni robocze jest dostępny tylko dla osób posiadających zgodę na parkowanie umieszczoną w pojeździe w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu w postaci karty parkingowej wydanej przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową;
  2. W godzinach od 1500 do 600 oraz w weekendy parking jest ogólnodostępny i bezpłatny.

 

§ 3

Pojazdy parkujące na terenie parkingu w godz. od 600 - 1500, a nieposiadające kart parkingowych umieszczonych za przednią szybą pojazdu mogą być odholowywane.

§ 4

  1. Odholowanie pojazdu następuje na koszt jego właściciela.
  2. Koszt odholowania pojazdu wynosi 2.000,zł.

§ 5

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie odpowiada za szkody powstałe na terenie parkingu.

 


Regulamin uchwalony został przez Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwałą nr 221/2019 w dniu 18.04.2019r.