Administracja Chorzów Batory

Zasoby administracji rejonu „Chorzów-Batory” zlokalizowane są w zwartym obszarze niegdysiejszych Hajduk - współcześnie Chorzowa-Batorego. Tworzą je cztery osiedla oraz zespoły budynków wtopionych w zabudowę miejską.

Decyzją Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pełnienie obowiązków kierownika Administracji Osiedla „Chorzów Batory” przejął z dniem 1.12.2015r. p. mgr Łukasz Kołodziej, zastępując p. Henryka Góralczyka, który przeszedł na emeryturę.

Pan Łukasz Kołodziej jest mieszkańcem dzielnicy „Chorzów Batory”, ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego, jest absolwentem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, gdzie uzyskał tytułu licencjata w specjalności Inwestycje i Nieruchomości, a następnie ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu uzyskując tytuł magistra. W swoim dorobku ma także licencje zarządcy nieruchomości oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Od początku kariery zawodowej związany z Chorzowską Spółdzielnią Mieszkaniową, pracował dotychczas na stanowisku specjalisty w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

 

Łukasz Kołodziej

Kierownik osiedla: mgr Łukasz Kołodziej

Posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości nr 20153
oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 17773

 

STATYSTYKA

Liczba nieruchomości: 44
Ilość mieszkań: 3.580
Ilość osób zamieszkałych: 6.888
Powierzchnia mieszkań: 172.831 m2
Powierzchnia pomieszczeń. gospod.: 2.564 m2
Powierzchnia lokali użytkowych: 5.875 m2
Powierzchnia garaży: 1.196 m2
Razem powierzchnia:

182.466 m2

Stan na dzień: 31.12.2015

 

ADRES

41-506 Chorzów, ul. Strzybnego 4

tel. (32) 246 46 12

e-mail:  adm2 chsm.com.pl

Javascript is required to view this map.

 

 

GODZINY PRZYJMOWANIA WPŁAT

Przerwy
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 7:00 - 14:30 10:00 - 10:15 12:30 - 13:00
Środa: 7:00 - 16:30 10:00 - 10:15 14:00 - 14:30
Piątek: 7:00 - 12:30 09:15 - 09:30 11:00 - 11:30

 

Chorzowska Spłdzielnia Mieszkaniowa | ul. Kopalniana 4a | www.chsm.com.pl | tel. 32-241-05-28 | webmaster