Administracja Chorzów Batory

Zasoby administracji rejonu „Chorzów-Batory” zlokalizowane są w zwartym obszarze niegdysiejszych Hajduk - współcześnie Chorzowa-Batorego. Tworzą je cztery osiedla oraz zespoły budynków wtopionych w zabudowę miejską.

Decyzją Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pełnienie obowiązków kierownika Administracji Osiedla „Chorzów Batory” przejął z dniem 1.12.2015r. p. mgr Łukasz Kołodziej, zastępując p. Henryka Góralczyka, który przeszedł na emeryturę.

 

Łukasz Kołodziej

Kierownik osiedla: mgr Łukasz Kołodziej

Posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości nr 20153
oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 17773

 

STATYSTYKA

Liczba nieruchomości: 44
Ilość mieszkań: 3.580
Ilość osób zamieszkałych: 6.764
Powierzchnia mieszkań: 172.831 m2
Powierzchnia pomieszczeń. gospod.: 2.567 m2
Powierzchnia lokali użytkowych: 5.884 m2
Powierzchnia garaży: 1.196 m2
Razem powierzchnia:

182.478 m2

Stan na dzień: 31.12.2016

 

ADRES

41-506 Chorzów, ul. Strzybnego 4

tel. (32) 246 46 12

e-mail:  adm2 chsm.com.pl

Javascript is required to view this map.

 

 

GODZINY PRZYJMOWANIA WPŁAT

Przerwy
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 7:00 - 14:30 10:00 - 10:15 12:30 - 13:00
Środa: 7:00 - 16:30 10:00 - 10:15 14:00 - 14:30
Piątek: 7:00 - 12:30 09:15 - 09:30 11:00 - 11:30

 

Chorzowska Spłdzielnia Mieszkaniowa | ul. Kopalniana 4a | www.chsm.com.pl | tel. 32-241-05-28 | webmaster