Skład Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (2016-2019)

 • Kopel Marek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Widera Grażyna - Zastępca Przewodniczącego
 • Pawtel Danuta - Sekretarz

Rejon Administracyjny „Żołnierzy Września”

 • Kalota Barbara
 • Cebula Bernard
 • Pawtel Danuta
 • Kasprzak Karol

Rejon Administracyjny „Chorzów-Batory”

 • Góralczyk Henryk
 • Godek Ewa
 • Lewek Ewa
 • Partyka-Pojęta Janina*

* objęła mandat w III.2017 na podstawie §64 ust.5 zd.2 Statutu ChSM, w zastępstwie zmarłej p. Aliny Szwierczyńskiej

Rejon Administracyjny „Centrum”

 • Widera Grażyna
 • Łazikiewicz Anna
 • Pluta Agnieszka
 • Hamróz Jerzy

Rejon Administracyjny „Różana-Gałeczki”

 • Kowalik Irena
 • Kołodziejczyk Anna
 • Ruch Jerzy
 • Kopel Marek

    Dyżur Rady Nadzorczej w budynku przy ul. Kopalnianej 4a, pokój nr 24

    • w poniedziałki od 14:00-15:00
    • w środy od 15:30-16:30

    KOMISJE RADY NADZORCZEJ:

    Komisja Rewizyjna:

    • Lewek Ewa – Przewodnicząca Komisji
    • Hamróz Jerzy – Zastępca Przewodniczącego Komisji
    • Godek Ewa
    • Kalota Barbara
    • Kołodziejczyk Anna

    Komisja Społeczno-Kulturalna:

    • Pluta Agnieszka – Przewodnicząca Komisji
    • Kołodziejczyk Anna – Zastępca Przewodniczącego Komisji
    • Kasprzak Karol
    • Kowalik Irena
    • Lewek Ewa
    • Łazikiewicz Anna
    • Widera Grażyna
    Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:
    • Góralczyk Henryk – Przewodniczący Komisji
    • Kalota Barbara – Zastępca Przewodniczącego Komisji
    • Cebula Bernard
    • Hamróz Jerzy
    • Kasprzak Karol
    • Kopel Marek

    Komisja Organizacyjno-Samorządowa:

    • Ruch Jerzy – Przewodniczący Komisji
    • Kowalik Irena – Zastępca Przewodniczącego Komisji
    • Partyka-Pojęta Janina
    • Pawtel Danuta
    • Pluta Agnieszka