Skład Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (2016-2019)

 • Widera Grażyna - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Hamróz Jerzy - Zastępca Przewodniczącego
 • Pawtel Danuta - Sekretarz

Rejon Administracyjny „Żołnierzy Września”

 • Kalota Barbara
 • Cebula Bernard
 • Pawtel Danuta
 • Kasprzak Karol

Rejon Administracyjny „Chorzów-Batory”

 • Góralczyk Henryk
 • Godek Ewa
 • Lewek Ewa
 • Partyka-Pojęta Janina*

* objęła mandat w III.2017 na podstawie §64 ust.5 zd.2 Statutu ChSM, w zastępstwie zmarłej p. Aliny Szwierczyńskiej

Rejon Administracyjny „Centrum”

 • Widera Grażyna
 • Łazikiewicz Anna
 • Pluta Agnieszka
 • Hamróz Jerzy

Rejon Administracyjny „Różana-Gałeczki”

 • Kowalik Irena
 • Kołodziejczyk Anna
 • Ruch Jerzy
 • Szatkowska Justyna*

  * objęła mandat w II.2019 na podstawie §46 ust.6 Statutu ChSM, w następstwie rezygnacji z dniem 31.01.2019r. p. Marka Kopel

  Dyżur Rady Nadzorczej w budynku przy ul. Kopalnianej 4a, pokój nr 24

  • w poniedziałki od 14:00-15:00
  • w środy od 15:30-16:30

  KOMISJE RADY NADZORCZEJ:

  Komisja Rewizyjna:

  • Lewek Ewa – Przewodnicząca Komisji
  • Hamróz Jerzy – Zastępca Przewodniczącego Komisji
  • Godek Ewa
  • Kalota Barbara
  • Kołodziejczyk Anna

  Komisja Społeczno-Kulturalna:

  • Pluta Agnieszka – Przewodnicząca Komisji
  • Kołodziejczyk Anna – Zastępca Przewodniczącego Komisji
  • Kasprzak Karol
  • Kowalik Irena
  • Lewek Ewa
  • Łazikiewicz Anna
  • Widera Grażyna
  Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:
  • Góralczyk Henryk – Przewodniczący Komisji
  • Kalota Barbara – Zastępca Przewodniczącego Komisji
  • Cebula Bernard
  • Hamróz Jerzy
  • Kasprzak Karol
  • Szatkowska Justyna

  Komisja Organizacyjno-Samorządowa:

  • Ruch Jerzy – Przewodniczący Komisji
  • Kowalik Irena – Zastępca Przewodniczącego Komisji
  • Partyka-Pojęta Janina
  • Pawtel Danuta
  • Pluta Agnieszka