ChSM

Szukasz mieszkania w Chorzowie?
Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych

WYNIKI OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

WYNIKI OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA
CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W DNIACH 11-15.05.2015r.

 

Walne Zgromadzenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniach 11-15.05.2014r. podjęło uchwały w następujących sprawach:

LUSTRACJA SPÓŁDZIELNI

 

TURNIEJ W CYMBERGAJA

Klub "Pokolenie" ChSM zorganizował dla najmłodszych Turniej w Cymbergaja.

WYSTAWA I KONCERT W KLUBIE "POKOLENIE"

24 kwietnia w klubie "Pokolenie" ChSM zorganizowano wystawę zdjęć Jakuba Piechoty i występ muzyczny Patryka Poczewskiego.

KONCERT DLA SENIORÓW

17 kwietnia w Klubie "Pokolenie" ChSM miał miejsce koncert organizowany w ramach Akademii Seniora. Wystąpił zespół "Zwiastuni z Gór".

NOWE MIEJSCA PARKINGOWE

Przy ulicy Nowaka 5-7 w Chorzowie II powstał parking na ponad 50 samochodów. Parking wybudowała Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Miasto wydzierżawiło teren spółdzielni.Koszt inwestycji wyniósł 150 tys.zł

Subskrybuj zawartość

Chorzowska Spłdzielnia Mieszkaniowa | ul. Kopalniana 4a | www.chsm.com.pl | tel. 32-241-05-28 | webmaster