ChSM

Szukasz mieszkania w Chorzowie?

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że posiada wolne lokale mieszkalne

 

WAKACJE W KLUBIE "POKOLENIE" CHSM

Relacja z półkolonii w Klubie "Pokolenie" ChSM.

Sąd wpisał zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w dniu 11 lipca 2016r. wydał postanowienie o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego składu nowej Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (sygn. akt KA.VIII NS-REJ.KRS/018666/16/532) wybranej przez Walne Zgromadzenie ChSM w dniach 31.05 – 3.06.2016r., a także o złożeniu sprawozdania finansowego za 2015r. zatwierdzonego uchwałą Walnego Zgromadzenia.

WYSTAWA POPLENEROWA W CHSM

8 czerwca w Klubie "Pokolenie" Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zorganizowano poplenerową wystawę obrazów, rysunków i fotografii.

WYBRANO PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza wybrana na Walnym Zgromadzeniu w dniach 31.05-3.06.2016r. na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2016r. wyłoniła Prezydium w następującym składzie:

FESTYN CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Tradycyjnie, jak co roku, przy ul. Gałeczki Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zorganizowała festyn dla mieszkańców.

XLV SPARTAKIADA DZIECI I MŁODZIEŻY

4 czerwca, na Stadionie Lekkoatletycznym w Chorzowie odbyła się już 45. Spartakiada Dzieci i Młodzieży.

Subskrybuj zawartość

Chorzowska Spłdzielnia Mieszkaniowa | ul. Kopalniana 4a | www.chsm.com.pl | tel. 32-241-05-28 | webmaster