ChSM

Szukasz mieszkania w Chorzowie?
Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych

Zmiany w Statucie ChSM wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w dniu 10 sierpnia 2015r. wydał postanowienie o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian do Statutu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (sygn. akt KA.VIII NS-REJ.KRS/021993/15/102), uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniach 11-15 maja 2015r.

Wernisaż wystawy w Klubie ChSM „Pokolenie”

Krzysztof Łazikiewicz zaprasza na wernisaż wystawy Stanisława Łakomego zatytułowanej „Reminiscencje Stanisława”.

Wernisaż odbędzie się 11 września br. o godz. 18.00, w Klubie ChSM „Pokolenie”.

 

 

 

WAKACJE W CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Podczas półkolonii w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na dzieci czekała moc atrakcji.

Wyróżnienie dla ChSM

W dniach 26-27 czerwca w Brzegu odbyło się ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, którego organizatorem była redakcja miesięcznika „Domy Spółdzielcze”, natomiast gospodarzem imprezy była brzeska spółdzielnia mieszkaniowa – „Zgoda”, obchodząca jubileusz 55-lecia.

Najbardziej uroczysta część spotkania odbyła się w pamiętającym rządy Piastów Śląskich zabytkowym ratuszu miejskim.

Wielką satysfakcją dla naszej spółdzielni była chwila, gdy w pięknej, o historycznym wystroju ratuszowej sali posiedzeń ogłoszono wyniki rankingu spółdzielni mieszkaniowych za rok 2014.

Za całokształt osiągnięć ekonomicznych oraz prawidłowości i efektywności w dziedzinie zarządzania otrzymała ona specjalne wyróżnienie, potwierdzone wręczonymi prezesowi inż. Grzegorzowi Gowarzewskiemu i zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej Ryszardowi Pawlikowi okolicznościowego dyplomu i pamiątkowej statuetki.

WYCIECZKA I PIKNIK ChSM

O wycieczce seniorów do Brennej i pikniku osób niepełnosprawnych w Podlesicach opowiada Ryszard Pawlik, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ChSM.

TURNIEJ W PIŁKARZYKI W KLUBIE "POKOLENIE"

Najmłodsi członkowie Klubu "Pokolenie" ChSM rozegrali turniej w piłkarzyki. Na najlepszych czekały medale.

Subskrybuj zawartość

Chorzowska Spłdzielnia Mieszkaniowa | ul. Kopalniana 4a | www.chsm.com.pl | tel. 32-241-05-28 | webmaster