ChSM

Szukasz mieszkania w Chorzowie?

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych

 oferta pracy

SPOTKANIE Z HISTORIĄ PRZODKÓW W CHSM

W Klubie "Pokolenie" Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej miało miejsce spotkanie dla wszystkich zainteresowanych losami swoich przodków i historią Chorzowa.

PONOWNIE W CZOŁÓWCE RANKINGU SPÓŁDZIELNI

Na ogólnopolskim spotkaniu przedstawicieli spółdzielczości mieszkaniowej, który odbył się w dniach 14-15 kwietnia 2016r. w Lidzbarku Warmińskim, Prezes Zarządu Grzegorz Gowarzewski i Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ryszard Pawlik odebrali przyznaną Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej statuetkę za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych za 2015r. w kategorii spółdzielnie największe bez przychodu z inwestycji.

Wybory delegatów

W związku z pkt. 14 porządku obrad Walnego Zgromadzenia ChSM w części dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zgłoszeń kandydatów spośród członków Spółdzielni należy dokonywać do dnia 24.05.2016r. w sekretariacie Dyrekcji ChSM w Chorzowie, przy ul. Kopalnianej 4a (pok.29). Zgłoszenie powinno zawierać zgodę osoby zgłoszonej na kandydowanie.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – www.chsm.com.pl oraz w Dziale Organizacji i Kadr w siedzibie Dyrekcji ChSM (pok. nr 21), przy ul. Kopalnianej 4a w Chorzowie.

WYSTAWA JAKUBA PIECHOTY W CHSM

W Klubie "Pokolenie" Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zorganizowano wystawę fotografii Jakuba Piechoty.

KONCERT DLA NATALII WINIARSKIEJ

8 kwietnia w Klubie "Pokolenie" ChSM miał miejsce koncert charytatywny na rzecz chorej na stwardnienie rozsiane Natalii Winiarskiej. Jako gwiazda wystąpił zespół Holly Blue.

WYSTAWA FOTOGRAFII CZESŁAWA POLAŃSKIEGO

"Moje fascynacje" to tytuł wystawy fotograficznej Czesława Polańskiego, której wernisaż odbył się 1 kwietnia w Klub "Pokolenie" Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Subskrybuj zawartość

Chorzowska Spłdzielnia Mieszkaniowa | ul. Kopalniana 4a | www.chsm.com.pl | tel. 32-241-05-28 | webmaster