Z A W I A D O M I E N I E

ZARZĄD CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CHORZOWIE

działając na podstawie § 60 ust. 1 Statutu ChSM
zwołuje Walne Zgromadzenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
które jest podzielone na 5 części z następującym porządkiem obrad

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ChSM 

Terminy i miejsca 5 części Walnego Zgromadzenia ChSM

ChSM

Szukasz mieszkania w Chorzowie?

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że posiada wolne lokale mieszkalne

NOWE MIEJSCA PARKINGOWE

Przy ulicy Nowaka 5-7 w Chorzowie II powstał parking na ponad 50 samochodów. Parking wybudowała Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Miasto wydzierżawiło teren spółdzielni.Koszt inwestycji wyniósł 150 tys.zł

40 WYSTAWA W GALERII SPEŁNIONYCH MARZEŃ

Kolejnym gościem Galerii Spełnionych Marzeń w Klubie ChSM „Pokolenie” była malarka Janina Partyka-Pojęta.

SEZON GRZEWCZY DO 15 MAJA

W nawiązaniu do przeprowadzonej wśród mieszkańców naszej Spółdzielni w ubiegłym roku ankiety w której większość biorących w niej udział mieszkańców opowiedziała się za wprowadzeniem stałego okresu grzewczego przypominamy, że trwający od 15.09.2014r. sezon grzewczy zostanie zakończony w dniu 15.05.2015r. 

LUSTRACJA SPÓŁDZIELNI ZAKOŃCZONA

Wyznaczony przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach lustrator – p. inż. Kazimierz Łabaj w dniu 31.03.2015r. zakończył czynności związane z badaniem lustracyjnym działalności Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres 1.01.2012r.-31.12.2014r.

KIERMASZ RĘKODZIEŁA W KLUBIE "POKOLENIE"

27 marca Klub "Pokolenie" Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprosił na kiermasz rękodzieła. Swoje produkty wystawiły m.in. członkinie spółdzielni uczęszczające na klubowe warsztaty artystyczne.

Wiosenny powiew świeżości

Kolejnym gościem Galerii Spełnionych Marzeń w Klubie ChSM „Pokolenie” będzie malarka Janina Partyka-Pojęta. To już 40 wystawa w GSM od chwili powstania Galerii. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był Krzysztof Łazikiewicz, który do dzisiaj dba o to, by przychodzący do klubu jak najczęściej mieli możliwość poznania twórczości artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych ze Śląska i z oddalonych zakątków Polski. Wernisaż zaplanowany jest na 10 kwietnia br., wystawa potrwa przez dwa tygodnie – do 24 kwietnia.

Subskrybuj zawartość

Chorzowska Spłdzielnia Mieszkaniowa | ul. Kopalniana 4a | www.chsm.com.pl | tel. 32-241-05-28 | webmaster