ChSM

Szukasz mieszkania w Chorzowie?

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że posiada wolne lokale mieszkalne (04.04.2016)

 

SEZON GRZEWCZY DO 15 MAJA

Informujemy, że trwający od 15.09.2015r. sezon grzewczy zostanie zakończony w dniu 15.05.2016r.

Szanowni Mieszkańcy

Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że rozliczenie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków i podgrzewu wody zostanie dokonane na dzień 31.03.2016r. (rozliczenie za okres od 1.10.2015r.-31.03.2016r.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale zarządzane przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową.

Zarząd ChSM 

Uchwała Rady Miasta podwyższająca stawkę opłaty za wywóz śmieci.

Informujemy, że Rada Miasta Chorzów uchwałą z dnia 17 grudnia 2015r. zdecydowała o podwyższeniu opłaty za wywóz śmieci. Zgodnie z nową uchwałą stawka opłaty wzrośnie z dotychczasowych 10,00 zł. do 14,00 zł. miesięcznie za jedną osobę. Nowa stawka obowiązywać będzie od dnia 1 lutego 2016r. W załączeniu prezentujemy pełny tekst uchwały Rady Miasta.

PONOWNIE W CZOŁÓWCE RANKINGU SPÓŁDZIELNI

Na ogólnopolskim spotkaniu przedstawicieli spółdzielczości mieszkaniowej, który odbył się w dniach 14-15 kwietnia 2016r. w Lidzbarku Warmińskim, Prezes Zarządu Grzegorz Gowarzewski i Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ryszard Pawlik odebrali przyznaną Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej statuetkę za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych za 2015r. w kategorii spółdzielnie największe bez przychodu z inwestycji.

Wybory delegatów

W związku z pkt. 14 porządku obrad Walnego Zgromadzenia ChSM w części dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zgłoszeń kandydatów spośród członków Spółdzielni należy dokonywać do dnia 24.05.2016r. w sekretariacie Dyrekcji ChSM w Chorzowie, przy ul. Kopalnianej 4a (pok.29). Zgłoszenie powinno zawierać zgodę osoby zgłoszonej na kandydowanie.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – www.chsm.com.pl oraz w Dziale Organizacji i Kadr w siedzibie Dyrekcji ChSM (pok. nr 21), przy ul. Kopalnianej 4a w Chorzowie.

WYSTAWA JAKUBA PIECHOTY W CHSM

W Klubie "Pokolenie" Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zorganizowano wystawę fotografii Jakuba Piechoty.

Subskrybuj zawartość

Chorzowska Spłdzielnia Mieszkaniowa | ul. Kopalniana 4a | www.chsm.com.pl | tel. 32-241-05-28 | webmaster