Działy ChSM

Pracownicy z uprawnieniami

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada wykwalifikowaną kadrę zapewniającą sprawne zarządzanie nieruchomościami oraz realizację pozostałych celów określonych Statutem Spółdzielni.

Radcowie prawni:

  • Piotr Kaźmierczak - nr rej Kt-3503
  • Aleksandra Partyka - nr rej Kt-3533

Pracownicy z uprawnieniami budowlanymi:

  • Łukasz Bienek – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (nr ewid. SLK/5153/OWOS/14)
  • Aleksander Bołociuch – specjalność konstrukcyjno-budowlana (nr ewid. 360/94),
  • Bożena Hamela – specjalność konstrukcyjno-budowlana (nr ewid. 315/92),
  • Marek Dymek – specjalność instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci  sanitarnych (nr ewid. 404/98),
  • Jan Krupa – specjalność konstrukcyjno-budowlana (nr ewid. 54/91)
  • Marek Siwiec - specjalność konstrukcyjno-budowlana (nr ewid. 494/87)
  • Sławomir Korolczuk - specjalność konserwacja dźwigów osobowych (K/07/00027/16)
  • Mariusz Mikołajec - specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (SLK/8382/WBS/18)

Liczba pracowników posiadających wyższe wykształcenie: 61