Marek KopelPrezes Zarządu

mgr inż. Marek Kopel

Kieruje jedną z największych Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce.
Reprezentuje Spółdzielnie na zewnątrz poprzez współdziałanie z organami samorządowymi, władzami państwowymi oraz organizacjami społecznymi.
Ponadto opracowuje programy działalności statutowej Spółdzielni.
Prezes Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od dnia 01.02.2019r.

 

 


Piotr ZozgórnikZastępca Prezesa Zarządu ChSM

inż. Piotr Zozgórnik

Odpowiada za gospodarkę zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni.
Dyrektor ds. Technicznych i Eksploatacji
Zastępca Prezesa Zarządu ChSM od 2004 roku.
 

 


Dyżur Zarządu

w budynku przy ul. Kopalnianej 4a, pokój nr 29 w każdą środę od godz. 15:00-16:30