Grzegorz GowarzewskiPrezes Zarządu

inż. Grzegorz Gowarzewski

Kieruje jedną z największych Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce.
Reprezentuje Spółdzielnie na zewnątrz poprzez współdziałanie z organami samorządowymi, władzami państwowymi oraz organizacjami społecznymi.
Ponadto opracowuje programy działalności statutowej Spółdzielni.
Prezes Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od dnia 25.03.2004r.
 
Posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości nr 222


Piotr ZozgórnikZastępca Prezesa Zarządu ChSM

inż. Piotr Zozgórnik

Odpowiada za gospodarkę zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni.
Dyrektor ds. Technicznych i Eksploatacji
Zastępca Prezesa Zarządu ChSM od 2004 roku.
 
Posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości nr 4936
oraz licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 6969.

 


Małgorzata AksamskaCzłonek Zarządu ChSM

mgr Małgorzata Aksamska


Odpowiada za gospodarkę finansową Spółdzielni.
Dyrektor ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy ChSM od 2005 roku.

Posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości nr 11374

 


Dyżur Zarządu

w budynku przy ul. Kopalnianej 4a, pokój nr 29 w każdą środę od godz. 15:00-17:00