Rada Osiedla „Żołnierzy Września"

 1. Pawletko Jan - Przewodniczący Rady
 2. Dudek Stefan - Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Karpińska Gabriela - Sekretarz Rady
 4. Kalota Barbara
 5. Wybraniec Józef
 6. Knypczyk Ryszard
 7. Szajek-Kuś Danuta

Rada Osiedla „Chorzów Batory"

 1. Kołodziej Waldemar - Przewodniczący Rady
 2. Lewek Ewa - Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Godek Ewa - Sekretarz Rady
 4. Góralczyk Henryk
 5. Mateja Krystyna
 6. Brzeski Stanisław
 7. Nowak Andrzej *

* objął mandat w III.2017 na podstawie §78 ust.3 Statutu ChSM, w zastępstwie zmarłej p. Aliny Szwierczyńskiej.

Rada Osiedla „Centrum"

 1. Szczepaniak Józef - Przewodniczący Rady
 2. Rejek Zdzisław - Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Rutkowska Małgorzata - Sekretarz Rady
 4. Kucewicz Genowefa
 5. Wiewióra Henryk
 6. Ogos Stefan
 7. Muszyński Andrzej*

* objął mandat w I.2019 na podstawie §58 ust.3 Statutu ChSM, w zastępstwie zmarłego p. Eugeniusza Olszy

Rada Osiedla „Różana-Gałeczki"

 1. Lachowicz Romuald - Przewodniczący Rady
 2. Brol Romuald - Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Wieczorek Henryk - Sekretarz Rady
 4. Kołodziejczyk Anna
 5. Kowalik Irena
 6. Ruch Jerzy
 7. Szatkowska Justyna *

* objęła mandat w VII.2017 na podstawie §78 ust.3 Statutu ChSM, w zastępstwie zmarłego p. Ryszarda Pawlika


Dyżury Rad Osiedli

 • Administracja „Żołnierzy Września”
  w budynku przy ul. Lompy 11 w każdą środę od godz. 16:00-17:00
 • Administracja "Chorzów Batory"
  w budynku przy ul. Strzybnego 4 w każdą środę od godz. 16:00-17:00
 • Administracja „Centrum”
  w budynku przy ul. Krasickiego 7a w każdą środę od godz. 16:00-17:00
 • Administracja „Różana Gałeczki”
  w budynku przy ul. Gałeczki 41 w każdą środę od godz. 16:00-17:00