Klub CHsM POKOLENIE

Klub "Pokolenie"

ul. Młodzieżowa 29,
telefon: 32-24-19-473
kierownik Klubu: Ireneusz Warta