Cennik stawek opłat najmu pomieszczeń i korzystania ze sprzętu Klubu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pokolenie”

 

 1. Stawki opłat najmu pomieszczeń i korzystanie ze sprzętu Klubu ChSM „Pokolenie” dla członków i pracowników Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wynoszą:
  a) najem całego obiektu   - 75 zł/godz. + VAT,
  b) najem sali widowiskowej   - 40 zł/godz. + VAT,
  c) najem sali kominkowej  - 25 zł/godz. + VAT,
  d) najem sali zebrań   - 20 zł/godz. + VAT,
  e) najem sali narożnej  - 15 zł/godz. + VAT,
  f) korzystanie ze sprzętu nagłaśniającego   - 10 zł/godz. + VAT,
  g) najem kuchni   - 10 zł/godz. + VAT,
  h) dyżur pracownika  - 20 zł/godz. + VAT.
 2. W przypadku jednorazowego najmu części sali widowiskowej w celach sportowych (tenis stołowy, cymbergaj, piłkarzyki) stawka opłaty najmu pomieszczeń i sprzętu Klubu ChSM „Pokolenie” dla członków Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wynosi 10 zł/godz. + VAT.
 3. W przypadku cyklicznego – minimum 4 x po 1 godz. w miesiącu – najmu części sali widowiskowej w celach sportowych (tenis stołowy, cymbergaj, piłkarzyki) stawka opłaty najmu pomieszczeń i sprzętu Klubu ChSM „Pokolenie” dla członków Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wynosi   5 zł/godz. + VAT.
 4. Stawki opłat najmu pomieszczeń i korzystania ze sprzętu Klubu ChSM „Pokolenie” dla podmiotów niewymienionych w pkt 1-3 podlegają negocjacjom. Tak określone stawki nie mogą być niższe niż 120% stawek wskazanych w pkt 1-3.  
   

Niniejszy cennik został przyjęty przez Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwałą nr 32/2022 w dniu 10 lutego 2022r.