Chorzowska Spółdzielnia mieszkaniowa ogłasza:

Termin składania ofert upływa
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAGOSPODAROWANIE INFRASTRUKTURY OSIEDLOWEJ PRZY UL. KRAKUSA 12,16 12.08.2022 - 08:00OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


W wyniku postępowania przetargowego na wykonanie "Robót związanych z remontem elewacji i balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Gałeczki 11 w Chorzowie" została wybrana oferta firmy - Clearex Sp z o.o. z Chorzowa na kwotę 369 616,57 zł z terminem wykonania 31.10.2022r. oraz 5 letnim okresem gwarancji.


W wyniku postępowania przetargowego na wykonanie "Robót związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych i remontem balkonów wraz z wymianą balustrad przy ul. Konopnickiej 17-17b w Chorzowie" została wybrana oferta firmy - Marmator Mateusz Iwański z Bierunia na kwotę 607 656,72 zł brutto z terminem wykonania 31.10.2022r. oraz 5 letnim okresem gwarancji.