W wyniku postępowania przetargowego na wykonanie "Remontu chodników wraz zagospodarowaniem terenu osiedla przy ul. St. Batorego 92-98 w Chorzowie" została wybrana oferta firmy - DROGBUD Nawierzchnie bitumiczne Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej.

W wyniku postępowania przetargowego na wykonanie „Remontu balkonów wraz z remontem elewacji południowej budynku mieszkalnego przy ul. Brzozowej 21-23 w Chorzowie” została wybrana oferta firmy CLEAREX Sp. z o.o. z Chorzowa.


W wyniku postępowania przetargowego na wykonanie „Remontu balkonów, loggii wraz z remontem elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Cieszyńskiej 8-14a, ul. Gałeczki 9 w Chorzowie” została wybrana oferta firmy BUDOTERMIKA Sp. z o.o. Sp. k. z Buska-Zdroju.


W wyniku postępowania przetargowego na wykonanie „Robót malarskich klatek schodowych i piwnic w budynkach mieszkalnych przy ul. Dąbrowskiego 4-6, 8-10-12, 16-18, ul. Racławickiej 31-33-35-37 w Chorzowie” zostały wybrane oferty firm:

  • Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Łukasz Oślislok z siedzibą w Świerkalnach - budynki przy ulicy Dąbrowskiego 4-6, 8-12, 16-18
  • Zakład Malarsko Tapeciarski Sebastian Cebula z siedzibą w Chorzowie - budynek przy ulicy Racławickiej 31-33-35-37.

W wyniku postępowania przetargowego na wykonanie „Robót malarskich wraz z płytkowaniem posadzki w klatce schodowej w budynku przy ul. Florianskiej 26 w Chorzowie” została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego SKOLBUD Michał Skolud z Zabrza, która uzyskała największą ilosć 100 punktów.


W wyniku postępowania przetargowego na wykonanie „Robót termomodernizacyjnych wraz z remontem balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Majętnego 8 w Chorzowie” została wybrana oferta firmy – W.M. EXPERT Wojciech Mikołajczyk z Trzebini, która uzyskała największą ilosć 100 punktów.


W wyniku postępowania przetargowego z dnia 22.06.2021r. na wykonanie „Robót malarskich klatek schodowych i piwnic wraz z plytkowaniem korytarzy w budynku mieszkalnym przy ul. Brzozowej 52-54-56-58 w Chorzowie” została wybrana oferta firmy - Zakład Malarsko-Tapeciarski Sebastian Cebula z Chorzowa.


W wyniku postępowania przetargowego na wykonanie „Remontu dachów budynków mieszkalnych przy ul. Rodziny Oswaldów 22-24 i ul. Lompy 10 w Chorzowie” została wybrana oferta firmy - DACH-BUD Marcin Trościński z siedzibą w Świętochłowicach, która uzyskała najwyższą ilość 98 punktów.


W wyniku postępowania przetargowego na wykonanie „Remontu instalacji elektrycznej klatkach schodowych i w piwnicach budynku mieszkalnego przy ul. Brzozowej 52-54-56-58 w Chorzowie” została wybrana oferta firmy - Zakładu Instalacji Elektrycznych FLORIAN Andrzej Węgrzyk z Rudy Śląskiej, która uzyskała największą ilość 100 punktów.


W wyniku postępowania przetargowego na wykonanie „Remontu instalacji elektrycznej klatkach schodowych i w piwnicach budynków mieszkalnych przy ul. Słowiańskiej 18-24, ul. Słowiańskiej 26-32, ul. Słowiańskiej 34-40 w Chorzowie” została wybrana oferta firmy - Zakładu Instalacji Elektrycznych FLORIAN Andrzej Węgrzyk z Rudy Śląskiej, która uzyskała największą ilość 98 punktów.