Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie informuje, że dysponować będzie budynkiem usługowym do wynajęcia:

Budynek usługowy wraz z pomieszczeniami garażowymi położony w Chorzowie przy ul. Ks. A. Strzybnego 4 o łącznej powierzchni użytkowej 321,10 m2, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.

Budynek składa się z pomieszczeń biurowych, magazynowych, warsztatowych, sanitarnych.
Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

 • działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastronomiczna: 16,03 zł netto/m2/m-c,
 • działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 9,26 netto/m2/m-c,
 • pozostała działalność gospodarcza: 10,81 zł netto/m2/m-c.

Oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie m.in.: centralnego ogrzewania, wody, opłaty za użytkowanie wieczyste.

Oględzin lokalu można dokonywać w godzinach od 7.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym kontakcie z Zakładem Robót Konserwacyjno-Remontowych przy ul. Ks. A. Strzybnego 4, tel. (0-32) 246-48-16 lub (0-32) 246-04-53.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie.

Chorzów, dn. 04.12.2019 r.

I. Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie przy ul. Kopalnianej 4A oferuje lokale użytkowe do wynajęcia

Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

 • działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastronomiczna: 16,03 zł netto/m2/m-c,
 • działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 9,26 netto/m2/m-c,
 • pozostała działalność gospodarcza: 10,81 zł netto/m2/m-c

W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposażenia oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie min.: centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, gazu, domofonu, mycia klatek schodowych, opłaty przekształceniowej/za użytkowanie wieczyste.

Lp. Adres lokalu Powierzchnia Położenie
1 . Ks. Wł. Opolskiego 7 lok. 5 95.00 budynek wielorodzinny - parter OPIS
2 . Gen. H. Dąbrowskiego 10 lok. X 20.00 budynek wielorodzinny - parter OPIS
3 . Katowicka 73 130.10 budynek wielorodzinny – parter OPIS
4 . Św. Pawła 4 27.80 budynek wielorodzinny - parter OPIS
5 . Ks. Wł. Opolskiego 1 lok. 6 18.10 budynek wielorodzinny - parter OPIS
6 . 3 Maja 117 lok. 14 15.00 budynek wielorodzinny – kondygnacja piwnic OPIS
7 . Łagiewnicka 118 21.70 budynek wielorodzinny – kondygnacja piwnic OPIS
8 . Rodziny Oswaldów 2 20.00 budynek wielorodzinny – kondygnacja piwnic OPIS
9 . Rodziny Oswaldów 2 24.00 budynek wielorodzinny – kondygnacja piwnic OPIS

Zgodnie z § 4 Regulaminu najmu lokali użytkowych w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wyborze najemcy ww. lokali decyduje data doręczenia wniosku do siedziby Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie


Lokale można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z administracjami:
poz. 1-5 - administracja MA-3 przy ul. Ks. bpa I. Krasickiego 7A tel. 32/ 241 35 97 lub 32/ 241 41 16,
poz. 6-9 - administracja MA-1 przy ul. J. Lompy 11 tel. 32/ 241 59 83 lub 32/ 246 04 55.


II. Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie informuje,

że dysponować będzie następującymi lokalami użytkowymi do wynajęcia:

 

1. Lokal użytkowy nr 5, położony w Chorzowie przy ul. Ks. J. Gałeczki 45.

Lokal o powierzchni użytkowej 18,00 m2, usytuowany jest na I piętrze budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną,  wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. 
Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

 • działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastronomiczna: 16,03 zł netto/m2/m-c,
 • działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 9,26  netto/m2/m-c,
 • pozostała działalność gospodarcza: 10,81 zł netto/m2/m-c.

W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposażenia oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie m.in.: centralnego ogrzewania, zimnej 
i ciepłej wody, gazu, domofonu, mycia klatek schodowych, opłaty przekształceniowej/za użytkowanie wieczyste.  

Oględzin lokalu można dokonywać od 02.01.2020 r. do 17.01.2020 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie z Administracją Osiedla „Różana-Gałeczki” przy ul. Gałeczki 41, tel. 32/ 241 95 62 lub 32/ 241 98 13.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 17.01.2020 r., do godz. 13.00.

2. Lokal użytkowy położony w Chorzowie przy ul. 11 Listopada 37A.

Lokal o powierzchni użytkowej 95,00 m2, usytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, z bezpośrednim wejściem od strony ulicy. 
Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

 • działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastronomiczna: 16,03 zł netto/m2/m-c,
 • działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 9,26  netto/m2/m-c,
 • pozostała działalność gospodarcza: 10,81 zł netto/m2/m-c.

W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposażenia oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie m.in.: centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, gazu, opłaty przekształceniowej/za użytkowanie wieczyste.  

Oględzin lokalu można dokonywać od 02.01.2020 r. do 17.01.2020 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie z Administracją Osiedla „Centrum” przy ul. Krasickiego 7A, tel. 32/ 241 35 97  lub 32/ 241 41 16.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 17.01.2020 r., do godz. 13.00.

3. Lokal użytkowy położony w Chorzowie przy ul. Kochłowickiej 15.

Lokal o powierzchni użytkowej 80,20 m2, usytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, z bezpośrednim wejściem od strony ulicy. 
Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

 • działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastronomiczna: 16,03 zł netto/m2/m-c,
 • działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 9,26  netto/m2/m-c,
 • pozostała działalność gospodarcza: 10,81 zł netto/m2/m-c.

W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposażenia oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie m.in.: centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, gazu, opłaty przekształceniowej/za użytkowanie wieczyste.  


Oględzin lokalu można dokonywać od 03.03.2020 r. do 18.03.2020 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie z Administracją Osiedla „Chorzów Batory” przy ul. Strzybnego 4, tel. 32/ 246 12 84 lub 32/ 246 46 12.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 18.03.2020 r., do godz. 17.00.

 

W zakresie lokali użytkowych oznaczonych numerami od 1 do 2 niniejszego ogłoszenia, zastosowanie znajduje § 5 Regulaminu najmu lokali użytkowych w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej .
 

Dodatkowe informacje zawarte są w Regulaminie najmu lokali użytkowych dostępnym na stronie internetowej www. chsm.com.pl oraz dodatkowo udzielane są przez  Dział Członkowsko-Mieszkaniowy,  tel.32/241 52 08,  wew. 301, 302, 304, 305.