I. Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie przy ul. Kopalnianej 4A oferuje lokale użytkowe do wynajęcia

Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

  • działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastronomiczna: 18,40 zł netto/m2/m-c,
  • działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 10,82 netto/m2/m-c,
  • pozostała działalność gospodarcza: 12,40 zł netto/m2/m-c

W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposażenia oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie min.: centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, gazu, domofonu, mycia klatek schodowych, opłaty przekształceniowej/za użytkowanie wieczyste.

L.p. Adres lokalu Powierzchnia Położenie
1 Św. Pawła 4 27.80 budynek wielorodzinny - parter
2 Ks. Wł. Opolskiego 1 lok. 6 18.10 budynek wielorodzinny - parter
3 Ks. Wł. Opolskiego 7 lok. 5 95.00 budynek wielorodzinny - parter
4 Katowicka 73 130.10 budynek wielorodzinny - parter
5 Barska 6 51.50 budynek wielorodzinny - parter
6 3 Maja 117 15.00 budynek wielorodzinny – kondygnacja piwnic
7 Kochłowicka 15 80.20 budynek wielorodzinny - parter
8 St. Batorego 66 lok. lok. 11 207.00 pawilon handlowo-usługowy - I piętro

Zgodnie z § 4 Regulaminu najmu lokali użytkowych w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wyborze najemcy ww. lokali decyduje data doręczenia wniosku do siedziby Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie


Lokale można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z administracjami:
poz. 1-5 - administracja MA-3 przy ul. Ks. bpa I. Krasickiego 7A tel. 32/ 241 35 97 lub 32/ 241 41 16,
poz. 6 - administracja MA-1 przy ul. J. Lompy 11 tel. 32/ 241 59 83 lub 32/ 246 04 55,
poz. 7-8 - administracja MA-2 przy ul. Ks. A. Strzybnego 4 tel. 32 / 246 12 84 lub 32/ 246 46 12.

Chorzów, dn. 18.09.2020 r.


II. Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie informuje,

że dysponować będzie następującym lokalem użytkowym do wynajęcia:

1. Lokal użytkowy położony w Chorzowie przy ul. St. Batorego 13.

Lokal o powierzchni użytkowej 116,30 m2, usytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową,   i kanalizacyjną. 
Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:
•    działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastronomiczna: 18,40 zł netto/m2/m-c,
•    działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 10,82 zł netto/m2/m-c,
•    pozostała działalność gospodarcza: 12,40 zł netto/m2/m-c.

Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 02.10.2020 r. do 16.10.2020 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie   z Administracją Osiedla „Chorzów Batory” przy ul. Strzybnego 4, tel. 32/ 246 12 84 lub 32/ 246 46 12.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 16.10.2020 r., do godz. 13.00.


2. Lokal użytkowy nr 5, położony w Chorzowie przy ul. Ks. J. Gałeczki 45.

Lokal o powierzchni użytkowej 18,00 m2, usytuowany jest na I piętrze budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.
Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:
•    działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastronomiczna: 18,40 zł netto/m2/m-c,
•    działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 10,82 zł netto/m2/m-c,
•    pozostała działalność gospodarcza: 12,40 zł netto/m2/m-c.

Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 02.10.2020 r. do 16.10.2020 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie   z Administracją Osiedla „Różana-Gałeczki” przy ul. Gałeczki 41, tel. 32/ 241 95 62 lub 32/ 241 98 13.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 16.10.2020 r., do godz. 13.00.


3. Lokal użytkowy położony w Chorzowie przy ul. J. Kilińskiego 5.

Lokal o powierzchni użytkowej 135,80 m2, usytuowany jest w kondygnacji piwnic pawilonu usługowego (przyziemie), wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.

Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:
•    działalność rzemieślnicza: 8,86 zł netto/m2/m-c,
•    działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastronomiczna: 18,40 zł netto/m2/m-c,
•    działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 10,82 zł netto/m2/m-c,
•    pozostała działalność gospodarcza: 12,40 zł netto/m2/m-c.

Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 02.12.2020 r. do 16.12.2020 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie   z Administracją Osiedla „Różana-Gałeczki” przy ul. Gałeczki 41, tel. 32/ 241 95 62 lub 32/ 241 98 13.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 16.12.2020 r., do godz. 17.00.
 W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposażenia oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie m.in.: centralnego ogrzewania, zimnej 
i ciepłej wody, gazu, domofonu, mycia klatek schodowych, opłaty przekształceniowej/za użytkowanie wieczyste.  


W odniesieniu do ww. lokalu użytkowego zastosowanie znajduje § 5 Regulaminu najmu lokali użytkowych w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 

 

Dodatkowe informacje zawarte są w Regulaminie najmu lokali użytkowych dostępnym na stronie internetowej www.chsm.com.pl oraz dodatkowo udzielane są przez  Dział Członkowsko-Mieszkaniowy,  tel.32/241 52 08,  wew. 301, 302, 304, 305.