I. Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie przy ul. Kopalnianej 4A oferuje lokale użytkowe do wynajęcia

Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

 • działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastronomiczna: 16,03 zł netto/m2/m-c,
 • działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 9,26 netto/m2/m-c,
 • pozostała działalność gospodarcza: 10,81 zł netto/m2/m-c

W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposażenia oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie min.: centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, gazu, domofonu, mycia klatek schodowych, opłaty przekształceniowej/za użytkowanie wieczyste.

Lp. Adres lokalu Powierzchnia Położenie
1 . Gen. H. Dąbrowskiego 10 lok. X 20.00 budynek wielorodzinny - parter OPIS
2 . Gen. H. Dąbrowskiego 10 lok. 3 29.30 budynek wielorodzinny - parter OPIS
3 . Katowicka 73 130.10 budynek wielorodzinny – parter OPIS
4 . Św. Pawła 4 27.80 budynek wielorodzinny - parter OPIS
5 . Św. Pawła 4A 11.70 budynek wielorodzinny - parter OPIS
6 . Ks. J. Gałeczki 40 lok. 9 20.00 budynek wielorodzinny – parter OPIS
7 . Ks. J. Gałeczki 40 lok. 10 7.80 budynek wielorodzinny – parter OPIS
8 . Boczna 12 lok. 5 262.80 pawilon usługowy – piętro OPIS
9 . Boczna 12 lok. 13 81.10 pawilon usługowy – piętro OPIS
10 . Rodziny Oswaldów 2 20.00 budynek wielorodzinny – kondygnacja piwnic OPIS
11 . Rodziny Oswaldów 2 24.00 budynek wielorodzinny – kondygnacja piwnic OPIS

Zgodnie z § 4 Regulaminu najmu lokali użytkowych w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wyborze najemcy ww. lokali decyduje data doręczenia wniosku do siedziby Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie

II. Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie informuje,

że dysponować będzie następującymi lokalami użytkowymi do wynajęcia:

1.  Lokal użytkowy nr 6, położony w Chorzowie przy ul. Ks. Wł. Opolskiego 1.

Lokal o powierzchni użytkowej 18,10 m2, usytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i centralnego ogrzewania.
Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

 • działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastronomiczna: 16,03 zł netto/m2/m-c,
 • działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 9,26  netto/m2/m-c,
 • pozostała działalność gospodarcza: 10,81 zł netto/m2/m-c

W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposażenia oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie m.in.: centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, gazu, domofonu, mycia klatek schodowych, opłaty przekształceniowej/za użytkowanie wieczyste.  

Oględzin lokalu można dokonywać od 01.08.2019 r. do 16.08.2019 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie z Administracją Osiedla „Centrum” przy ul. Krasickiego 7A, tel. 32/ 241 35 97  lub 32/ 241 41 16.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 16.08.2019 r., do godz. 13.00.

2.  Lokal użytkowy położony w Chorzowie przy ul. 3 Maja 117.

Lokal o powierzchni użytkowej 15,00 m2, usytuowany jest w kondygnacji piwnic budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, z bezpośrednim wejściem od strony ulicy. 
Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

 • działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastronomiczna: 16,03 zł netto/m2/m-c,
 • działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 9,26  netto/m2/m-c,
 • pozostała działalność gospodarcza: 10,81 zł netto/m2/m-c

W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposażenia oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie m.in.: centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, gazu, domofonu, mycia klatek schodowych, opłaty przekształceniowej/za użytkowanie wieczyste.  

Oględzin lokalu można dokonywać od 02.09.2019 r. do 16.09.2019 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie z Administracją Osiedla „Żołnierzy Września” przy ul. Lompy 11, tel. 32/ 241 59 83 lub 32/ 246 04 55.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 16.09.2019 r., do godz. 15.00.

3. Lokal użytkowy, położony w Chorzowie przy ul. Ks. Wł. Opolskiego 3.

Lokal o powierzchni użytkowej 120,00 m2, usytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania , z bezpośrednim wejściem od strony ulicy. 
Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

 • działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastronomiczna: 16,03 zł netto/m2/m-c,
 • działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 9,26  netto/m2/m-c,
 • pozostała działalność gospodarcza: 10,81 zł netto/m2/m-c

W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposażenia oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie min.: centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, gazu, domofonu, mycia klatek schodowych, opłaty przekształceniowej/za użytkowanie wieczyste.  

Oględzin lokalu można dokonywać od 01.10.2019 r. do 15.10.2019 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie z Administracją Osiedla „Centrum” przy ul. Krasickiego 7A, tel. 32/ 241 35 97  lub 32/ 241 41 16.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 15.10.2019 r., do godz. 15.00.

4. Lokal użytkowy, położony w Chorzowie przy ul. Krzyżowej 12 .

Lokal o powierzchni użytkowej 41,00 m2, usytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania , z bezpośrednim wejściem od strony ulicy. 
Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

 • działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastronomiczna: 16,03 zł netto/m2/m-c,
 • działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 9,26  netto/m2/m-c,
 • pozostała działalność gospodarcza: 10,81 zł netto/m2/m-c

W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposażenia oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie m.in.: centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, gazu, domofonu, mycia klatek schodowych, opłaty przekształceniowej/za użytkowanie wieczyste.  

Oględzin lokalu można dokonywać od 01.10.2019 r. do 15.10.2019 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie z Administracją Osiedla „Centrum” przy ul. Krasickiego 7A, tel. 32/ 241 35 97  lub 32/ 241 41 16.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 15.10.2019 r., do godz. 15.00.

Dodatkowe informacje zawarte są w Regulaminie najmu lokali użytkowych dostępnym na stronie internetowej www. chsm.com.pl oraz dodatkowo udzielane są przez  Dział Członkowsko-Mieszkaniowy,  tel.32/241 52 08,  wew. 301, 302, 304, 305.


5.  Lokal użytkowy położony w Chorzowie przy ul. Łagiewnickiej 118.

Lokal o powierzchni użytkowej 21,70 m2, usytuowany jest w kondygnacji piwnic budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. 
Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

 • działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastronomiczna: 16,03 zł netto/m2/m-c,
 • działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 9,26  netto/m2/m-c,
 • pozostała działalność gospodarcza: 10,81 zł netto/m2/m-c

W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposażenia oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie m.in.: centralnego ogrzewania, zimnej  i ciepłej wody, gazu, domofonu, mycia klatek schodowych, opłaty przekształceniowej/za użytkowanie wieczyste.  

Oględzin lokalu można dokonywać od 04.11.2019 r. do 19.11.2019 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie z Administracją Osiedla „Żołnierzy Września” przy ul. Lompy 11, tel. 32/ 241 59 83 lub 32/ 246 04 55.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 19.11.2019 r., do godz. 15.00.

 

W zakresie lokali użytkowych oznaczonych numerami od 1 do 5 niniejszego ogłoszenia, zastosowanie znajduje § 5 Regulaminu najmu lokali użytkowych w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej .
 

Dodatkowe informacje zawarte są w Regulaminie najmu lokali użytkowych dostępnym na stronie internetowej www. chsm.com.pl oraz dodatkowo udzielane są przez  Dział Członkowsko-Mieszkaniowy,  tel.32/241 52 08,  wew. 301, 302, 304, 305.