I. Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie przy ul. Kopalnianej 4A oferuje lokale użytkowe do wynajęcia

Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

  • działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastronomiczna: 21,88 zł netto/m2/m-c,
  • działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 21,88 zł netto/m2/m-c,
  • pozostała działalność gospodarcza: 14,90 zł netto/m2/m-c.

UWAGA!!! Od kwietnia 2024 r. NOWE STAWKI EKSPLOATACYJNE

L.p. Adres lokalu / Położenie Powierzchnia Charakterystyka energetyczna
1

Ks. Wł. Opolskiego 7 lok. 5budynek wielorodzinny - parter
95.00
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 38.34kWh/(m2 · rok)
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową 89.97kWh/(m2 · rok)
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 183.42kWh/(m2 · rok)
Jednostkowa wielkość emisji CO2 0.03t CO2/(m2 · rok)
Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową 0.00%
2

Ks. Wł. Opolskiego 5 lok. 2budynek wielorodzinny - parter
27.00
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 114.24kWh/(m2 · rok)
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową 91.98kWh/(m2 · rok)
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 266.16kWh/(m2 · rok)
Jednostkowa wielkość emisji CO2 0.06t CO2/(m2 · rok)
Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową 0.00%
3

J. Ryszki 11B lok. lok. 2budynek mieszkalno-usługowy - parter
201.00
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 187.48kWh/(m2 · rok)
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową 310.64kWh/(m2 · rok)
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 360.28kWh/(m2 · rok)
Jednostkowa wielkość emisji CO2 0.10t CO2/(m2 · rok)
Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową 0.00%
4

J. Ryszki 17 lok. lok. 3abudynek mieszkalno-usługowy - parter
140.50
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 235.61kWh/(m2 · rok)
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową 473.92kWh/(m2 · rok)
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 695.97kWh/(m2 · rok)
Jednostkowa wielkość emisji CO2 0.16t CO2/(m2 · rok)
Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową 0.00%
5

J. Ryszki 11B lok. 4budynek mieszkalno-usługowy - parter
106.30
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 322.02kWh/(m2 · rok)
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową 498.17kWh/(m2 · rok)
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 471.23kWh/(m2 · rok)
Jednostkowa wielkość emisji CO2 0.17t CO2/(m2 · rok)
Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową 0.00%

W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposażenia oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie min.: centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, gazu, domofonu, mycia klatek schodowych, opłaty przekształceniowej/za użytkowanie wieczyste.


Zgodnie z § 4 Regulaminu najmu lokali użytkowych w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wyborze najemcy ww. lokali decyduje data doręczenia wniosku do siedziby Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie


Lokale można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z administracjami:

  • poz. 1-2 - administracja „Centrum” przy ul. Ks. bpa I. Krasickiego 7A tel. 32/ 241 35 97 lub 32/ 241 41 16,
  • poz. 3-5 - administracja „Różana-Gałeczki” przy ul. ks. J. Gałeczki 41 tel. 32/ 241 95 62 lub 32/ 241 98 13.

Dodatkowe informacje zawarte są w Regulaminie najmu lokali użytkowych dostępnym na stronie internetowej www.chsm.com.pl, a także udzielane są przez Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, tel.32/241 52 08, wew. 301, 302, 304, 305.


Lokale użytkowe do wynajęcia

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie informuje o lokalach użytkowych do wynajęcia:


1. Lokal użytkowy nr 5a, położony w Chorzowie przy ul. T. Kościuszki 52.

Lokal o powierzchni użytkowej 278,10 m2, usytuowany jest w pawilonie handlowo-usługowym, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową  i kanalizacyjną.

Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 05.02.2024 r. do 16.02.2024 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie   z Administracją Osiedla „Centrum” przy ul. Krasickiego 7A, tel. 32/ 241 35 97  lub 32/ 241 41 16.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 16.02.2024 r., do godz. 13.00.

 

2. Lokal użytkowy położony w Chorzowie przy ul. 3 Maja 117.

Lokal o powierzchni użytkowej 6,50 m2, usytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną i centralnego ogrzewania.

Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 03.04.2024 r. do 17.04.2024 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie  z Administracją Osiedla „Żołnierzy Września” przy ul. J. Lompy 11, tel. 32/ 241 59 83 lub 32/ 246 04 55.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 17.04.2024 r., do godz. 17.00.

 

 

Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

  • działalność handlowa, usługowa, produkcyjna i gastronomiczna: 21,88 zł netto/m2/m-c,
  • działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 21,88 zł netto/m2/m-c,
  • pozostała działalność gospodarcza: 14,90 zł netto/m2/m-c.

W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposażenia oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie m.in.: centralnego ogrzewania, zimnej   i ciepłej wody, gazu, sprzątania klatki schodowej, opłaty przekształceniowej/za użytkowanie wieczyste.  

UWAGA!!! Od kwietnia 2024 r. NOWE STAWKI EKSPLOATACYJNE

W odniesieniu do ww. lokali użytkowych zastosowanie znajduje § 5 Regulaminu najmu lokali użytkowych w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dodatkowe informacje udzielane są przez  Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, tel. 32/241 52 08, wew. 301, 302, 304, 305.