I. Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie przy ul. Kopalnianej 4A oferuje lokale użytkowe do wynajęcia

Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

  • handlowo-usługowa, produkcyjna i gastronomiczna: 19,90 zł netto/m2/m-c,
  • działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 12,14 zł netto/m2/m-c,
  • pozostała działalność gospodarcza: 13,84 zł netto/m2/m-c,

W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposażenia oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie min.: centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, gazu, domofonu, mycia klatek schodowych, opłaty przekształceniowej/za użytkowanie wieczyste.

L.p. Adres lokalu Powierzchnia Położenie
1 3-go Maja 117B 15.00 budynek wielorodzinny - parter
2 Katowicka 121 293.00 budynek mieszkalno-usługowy - parter
3 Barska 6 51.50 budynek wielorodzinny - parter
4 P. Stalmacha 7 83.10 budynek wielorodzinny - parter
5 Ks. Wł. Opolskiego 7 lok. 5 95.00 budynek wielorodzinny - parter
6 ks. J. Gałeczki 45 lok. 3 28.00 budynek mieszkalno-usługowy - parter

Zgodnie z § 4 Regulaminu najmu lokali użytkowych w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wyborze najemcy ww. lokali decyduje data doręczenia wniosku do siedziby Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie


Lokale można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z administracjami:
poz. 1 - administracja „Żołnierzy Września” przy ul. J. Lompy 11 tel. 32/ 241 59 83 lub 32/ 246 04 55,
poz. 2-5 - administracja „Centrum” przy ul. Ks. bpa I. Krasickiego 7A tel. 32/ 241 35 97 lub 32/ 241 41 16.
poz. 6 - administracja „Różana-Gałeczki” przy ul. ks. J. Gałeczki 41 tel. 32/ 241 95 62 lub 32/ 241 98 13.

Dodatkowe informacje zawarte są w Regulaminie najmu lokali użytkowych dostępnym na stronie internetowej www.chsm.com.pl, a także udzielane są przez Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, tel.32/241 52 08, wew. 301, 302, 304, 305.


Lokale użytkowe do wynajęcia

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie
informuje o lokalach użytkowych do wynajęcia:

1. Lokal użytkowy nr 2, położony w Chorzowie przy ul. Ks. Wł. Opolskiego 5.

Lokal o powierzchni użytkowej 27,00 m2, usytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną i centralnego ogrzewania.
Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 03.08.2022 r. do 17.08.2022 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie   z Administracją Osiedla „Centrum” przy ul. Krasickiego 7A, tel. 32/ 241 35 97  lub 32/ 241 41 16.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 17.08.2022 r., do godz. 17.00.

2. Lokal użytkowy położony w Chorzowie przy ul. M. Konopnickiej 21a.

Lokal o powierzchni użytkowej 66,30 m2, usytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.
Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 03.08.2022 r. do 17.08.2022 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie   z Administracją Osiedla „Centrum” przy ul. Krasickiego 7A, tel. 32/ 241 35 97  lub 32/ 241 41 16.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 17.08.2022 r., do godz. 17.00.

3. Lokal użytkowy nr 1 położony w Chorzowie przy ul. Działkowej 11.

Lokal o powierzchni użytkowej 51,10 m2, usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego, wyposażony w instalację elektryczną,   wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, z bezpośrednim wejściem od strony ulicy. 
Oględzin lokalu można dokonywać od 05.09.2022 r. do 19.09.2022 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie   z Administracją Osiedla „Różana-Gałeczki” przy ul. Ks. J. Gałeczki 41, tel. 32/ 241 95 62 lub 32/ 241 98 13.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 19.09.2022 r., do godz. 15.00.
 


Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

  • działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastronomiczna: 19,90 zł netto/m2/m-c,
  • działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 11,89 zł netto/m2/m-c,
  • pozostała działalność gospodarcza: 13,59 zł netto/m2/m-c.

W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposażenia oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie m.in.: centralnego ogrzewania, zimnej   i ciepłej wody, gazu, sprzątania klatki schodowej, opłaty przekształceniowej/za użytkowanie wieczyste.  

W odniesieniu do ww. lokali użytkowych zastosowanie znajduje § 5 Regulaminu najmu lokali użytkowych w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Dodatkowe informacje udzielane są przez  Dział Członkowsko-Mieszkaniowy,  tel.32/241 52 08,  wew. 301, 302, 304, 305.