I. Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie przy ul. Kopalnianej 4A oferuje lokale użytkowe do wynajęcia

Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

  • działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastronomiczna: 18,74 zł netto/m2/m-c,
  • działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 11,02 zł netto/m2/m-c,
  • pozostała działalność gospodarcza: 12,66 zł netto/m2/m-c,

W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposażenia oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie min.: centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, gazu, domofonu, mycia klatek schodowych, opłaty przekształceniowej/za użytkowanie wieczyste.

L.p. Adres lokalu Powierzchnia Położenie
1 Barska 6 51.50 budynek wielorodzinny - parter
2 P. Stalmacha 7 83.10 budynek wielorodzinny - parter
3 Św. Pawła 4 27.80 budynek wielorodzinny - parter
4 St. Batorego 13 116.30 budynek wielorodzinny - parter

Zgodnie z § 4 Regulaminu najmu lokali użytkowych w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wyborze najemcy ww. lokali decyduje data doręczenia wniosku do siedziby Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie


Lokale można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z administracjami:
poz. 1-3 - administracja MA-3 przy ul. Ks. bpa I. Krasickiego 7A tel. 32/ 241 35 97 lub 32/ 241 41 16,
poz. 4 - administracja MA-2 przy ul. Ks. A. Strzybnego 4 tel. 32 / 246 12 84 lub 32/ 246 46 12,

Dodatkowe informacje zawarte są w Regulaminie najmu lokali użytkowych dostępnym na stronie internetowej www.chsm.com.pl, a także udzielane są przez Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, tel.32/241 52 08, wew. 302, 304, 305.