Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie informuje o lokalu użytkowym do wynajęcia:

 1. Lokal użytkowy położony w Chorzowie przy ul. Katowickiej 73.

  Lokal o powierzchni użytkowej 130,10 m2, usytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową,  kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.

  Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 08.04.2024 r. do 23.04.2024 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie   z Administracją Osiedla „Centrum” przy ul. Krasickiego 7A, tel. 32/ 241 35 97  lub 32/ 241 41 16.

  Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 23.04.2024 r., do godz. 15.00.

   
 2. Lokal użytkowy położony w Chorzowie przy ul. 3 Maja 117.

  Lokal o powierzchni użytkowej 6,50 m2, usytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną i centralnego ogrzewania.

  Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 03.04.2024 r. do 17.04.2024 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie  z Administracją Osiedla „Żołnierzy Września” przy ul. J. Lompy 11, tel. 32/ 241 59 83 lub 32/ 246 04 55.

  Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 17.04.2024 r., do godz. 17.00.


Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

 • działalność handlowa, usługowa, produkcyjna i gastronomiczna: 24,95 zł netto/m2/m-c,
 • działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 24,95 zł netto/m2/m-c,
 • pozostała działalność gospodarcza: 16,60 zł netto/m2/m-c.

W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposażenia oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie m.in.: centralnego ogrzewania, zimnej   i ciepłej wody, gazu, sprzątania klatki schodowej, opłaty przekształceniowej/za użytkowanie wieczyste.  

W odniesieniu do ww. lokali użytkowych zastosowanie znajduje § 5 Regulaminu najmu lokali użytkowych w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dodatkowe informacje udzielane są przez  Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, tel. 32/241 52 08, wew. 301, 302, 304, 305.