OFERTA PRACY - mistrz konserwatorów w Administracji Osiedla „Chorzów-Batory”

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza nabór na stanowisko mistrza konserwatorów w Administracji Osiedla „Chorzów-Batory”

Do obowiązków na w/w stanowisku należy m.in:

  • koordynacja oraz bezpośredni nadzór nad pracami prowadzonymi przez konserwatorów,
  • zaopatrywanie Administracji w materiały, urządzenia i narzędzia robocze,
  • prowadzenie rozliczeń zużytego materiału,
  • opracowanie harmonogramu i czuwanie nad realizacją przeglądów urządzeń oraz instalacji gazowej i elektrycznej, nadzór nad przeglądami, kontrola dokumentów po przeglądach.

Wymagania: 

  • wykształcenie wyższe techniczne lub średnie budowlane, 
  • umiejętność organizowania pracy i kierowania zespołem pracowników,
  • komunikatywność, samodzielność, dokładność,
  • umiejętność nawiązywania kontaktów i radzenia sobie w sytuacjach stresowych, dyspozycyjność, 
  • brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości,
  • posiadanie samochodu.

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert pocztą elektroniczną na adres kadry@chsm.com.pl bądź osobiście w sekretariacie Dyrekcji ChSM w Chorzowie przy ul. Kopalnianej 4a.

Zastrzegamy prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

Termin przyjmowania ofert: 29.10.2021r.

Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko mistrza konserwatorów w Administracji Osiedla „Chorzów Batory” prowadzonego przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Chorzowie (41-500), ul. Kopalniana 4A, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

Klauzula informacyjna dotyczącą ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie internetowej www.chsm.com.pl