Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni - osoba fizyczna
      Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni - osoba prawna
   Formularz aktywacji usługi E-BOK-lokal mieszkalny
   Formularz aktywacji usługi E-BOK-lokal użytkowy
   Formularz rezygnacji z usługi E-BOK
   Karta zgłoszenia udziału w konkursie "Najładniejszy balkon i ogródek przydomowy"
   Klub Pokolenie - karta na półkolonie
   Klub Pokolenie - zgoda rodzica
      Kwestionariusz osobowy - osoba fizyczna
      Kwestionariusz osobowy - osoba prawna
   OŚWIADCZENIE - zamieszczenie danych w spisie lokatorów oraz na domofonie
      OŚWIADCZENIE o czasowym pobycie poza miejscem zamieszkania
      OŚWIADCZENIE o liczbie osób zamieszkałych w lokalu
      Oświadczenie o rezygnacji z papierowej książeczki opłat
   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie korespondencji w formie elektronicznej
      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur w formacie PDF, drogą elektroniczną
   Pełnomocnictwo do reprezentowania członka na Walnym Zgromadzeniu
   Prośba o wypłatę nadwyżki po rozliczeniu
   UNIQA - ZGŁOSZENIE SZKODY (zalanie)
      Wniosek o przyjęcie do Spółdzielni
   WNIOSEK o udostępnienie danych - rozmowy telefoniczne
   WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTÓW Z CHSM
   WNIOSEK o zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego
   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie zamieszczenia imienia i nazwiska w spisie lokatorów oraz na domofonie