Regulamin Parkingu przy ul. Kopalnianej 4a
na terenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


§ 1

Podstawę prawną funkcjonowania i obowiązywania niniejszego Regulaminu na terenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej stanowi uchwała Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 1 października 2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkingu przy ul. Kopalnianej 4a.

§ 2

  1. Parking zlokalizowany przy ul. Kopalnianej 4a w Chorzowie w godz. 645-1500 w dni robocze jest dostępny tylko dla osób posiadających zgodę na parkowanie umieszczoną w pojeździe w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu w postaci karty parkingowej wydanej przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową;
  2. W pozostałych godzinach oraz w weekendy parking jest ogólnodostępny i bezpłatny.

§ 3

Pojazdy parkujące na terenie parkingu w godz. od 645 - 1500, a nieposiadające kart parkingowych umieszczonych za przednią szybą pojazdu mogą być odholowywane.

§ 4

  1. Odholowanie pojazdu następuje na koszt jego właściciela.
  2. Koszt odholowania pojazdu wynosi 2.000 zł.

§ 5

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie odpowiada za szkody powstałe na terenie parkingu.

 


Regulamin uchwalony został przez Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwałą nr 214/2020 w dniu 01.10.2020r.