Regulamin Konkursu na Najładniejszy Balkon i Ogródek Przydomowy

 1. Celem konkursu jest poprawa estetyki zasobów mieszkaniowych Spółdzielni poprzez zakładanie i pielęgnację ogródków przydomowych i zieleni balkonowej przez jej mieszkańców.
 2. Organizatorem konkursu jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kopalnianej 4a.
 3. Konkurs organizowany jest jeden raz w roku w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 15 września i przeprowadzony jest w dwóch kategoriach:
  • balkony
  • ogródki przydomowe
 4. W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy budynków administrowanych przez ChSM.
 5. Konkurs składa się z dwóch etapów:
  I. dokonanie wizytacji zasobów przez przedstawicieli Komisji Konkursowej w celu wytypowania uczestników Konkursu. Przy ocenie Komisja Konkursowa bierze pod uwagę estetykę balkonu lub ogródka przydomowego oraz aranżację i wypielęgnowanie zieleni.
  II. wyłonienie laureatów Konkursu.
 6. Ocena kwalifikacyjna przeprowadzona jest przez Komisję Konkursową raz w roku – w okresie letnim.
 7. Oceny przebiegu konkursu dokonuje Komisja Konkursowa w składzie:
  • przedstawiciel Rady Osiedla
  • pracownik administracji osiedla
  • przedstawiciel Komisji Społeczno -Kulturalnej
  • pracownik Działu Organizacji i Kadr.
 8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i złożenie karty zgłoszeniowej (stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu) w siedzibie Dyrekcji Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej bądź właściwej administracji Osiedla zawierającej:
  • imię i nazwisko,
  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
  • adres zamieszkania,
  • numer telefonu,
  • kategorię konkursu (balkon lub ogródek przydomowy),
  • zgodę na podanie wyników konkursu do publicznej wiadomości,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.
 9. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe w następujących kategoriach:
  a) najpiękniejszy balkon i ogródek przydomowy w Spółdzielni
  b) najpiękniejszy balkon i ogródek przydomowy na Osiedlu.
 10. Komisja konkursowa może zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbywa się w miesiącu październiku każdego roku, a wyniki opublikowane zostaną w „Wiadomościach Spółdzielczych”.
 12. Laureaci zostaną zaproszeni do Klubu ChSM w miesiącu październiku (każdego roku) na rozstrzygnięcie konkursu.
 13. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmianę lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezawinionych.

Zarząd
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej