Regulamin Fanpage Klubu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pokolenie” 


§ 1

Fanpage Klubu ChSM „Pokolenie”  jest miejscem promowania  oferty kulturalnej i działalności Klubu. Dozwolone jest zamieszczanie pomysłów i propozycji organizacji wydarzeń kulturalnych, a także zamieszczanie informacji    o wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Klub ChSM „Pokolenie”.

§ 2

Korzystający z  fanpage Klubu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pokolenie” akceptują następujące standardy:

 1. nie rozpowszechniamy pomówień i kłamstw, uderzających w wizerunek   i dobre imię Klubu ChSM„Pokolenie”,
 2. dbamy o poziom oraz formę komunikacji na fanpage’u, dlatego nie akceptujemy wpisów, które mogą być powszechnie odbierane jako obraźliwe czy też naruszające normy dobrego wychowania, w tym treści erotyczne, pornograficzne, brutalne, wulgarne, itp. Tego typu wpisy będą konsekwentnie usuwane,
 3. nie tolerujemy mowy nienawiści i będą konsekwentnie usuwane wszystkie treści o charakterze rasistowskim, homofobicznym, seksistowskim, obrażających inne wyznania, przekonania lub nacje.
 4. nie tolerujemy łamania prawa – wszelkie aktywności niezgodne    z obowiązującymi przepisami, naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i związane z własnością intelektualną, groźby i inne będą konsekwentnie usuwane, a jeśli sytuacja będzie tego wymagała – także zgłaszane odpowiednim organom.
 5. nie tolerujemy wpisów mających na celu ośmieszenie lub obrażenie innych użytkowników (trollowania), mowy nienawiści (hejtowania) oraz wpisów niepożądanych i nie odnoszących się do komentowanej publikacji (spamowania). Wpisy tego typu będą ignorowane lub usuwane, tak aby nie utrudniały korzystania z fanpage’a innym użytkownikom i nie zaburzały bieżącej komunikacji.

§ 3

 1. Administrator Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa dokłada wszelkich starań aby prywatność użytkowników fanpage’a Klubu ChSM „Pokolenie” nie została naruszona – z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie regulaminów Facebooka. 
 2. Aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników nie wymaga się od nich danych osobowych typu: numer pesel, numer dowodu osobistego, numer kont osobistych, stanu zdrowia itp.  Ze względu na możliwość wyłudzenia danych osobowych, użytkownicy biorą odpowiedzialność za zamieszczane dane osobowe zarówno własne, jak i osób trzecich.
 3. W miarę możliwości technicznych próby wyłudzenia danych będą monitorowane i zgłaszane administratorom Facebooka. 
 4. Fanpage Klubu ChSM „Pokolenie” jest otwarty dla wszystkich co oznacza, że zamieszczane wpisy będą dostępne dla wszystkich użytkowników. Zalecane jest podejmowanie rozważnych decyzji dotyczących upublicznianych treści. W trosce zarówno o dobro własne i osób najbliższych (np. ochrona danych osobowych), jak również wszystkich użytkowników fanpage’a na Facebooku (np. ochrona przed treściami nieodpowiednimi dla użytkowników niepełnoletnich).

§ 4

Administrator fanpage’a Klubu ChSM „Pokolenie” zastrzega sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego regulaminu, jak również wszystkich innych treści, co do których występować mogą zastrzeżenia co do zgodności z ogólnie obowiązującymi przepisami, przyjętymi normami   i zasadami współżycia społecznego.

§ 5

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy zawarte w regulaminie serwisu Facebook.
 2. W sytuacji, gdy regulamin fanpage Klubu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pokolenie” byłby sprzeczny z jakimkolwiek regulaminem portalu społecznościowego Facebook wówczas stosuje się postanowienia regulaminu Facebook.

Chorzów, 11.02.2021r.