Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa (banner)

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ O UTRZYMANIU ZAOSTRZONYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANYCH Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ COVID-19

W związku z utrzymującą się dużą liczbą zakażeń COVID-19, Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa kontynuuje zaostrzone zasady bezpieczeństwa w postaci:

  1. Ograniczenia dostępu dla petentów w budynkach Dyrekcji i Administracji Osiedli poza stanowiskami kasowymi.
  2. Umieszczenia skrzynek do odbioru korespondencji w budynkach Dyrekcji i Administracji Osiedli w pobliżu stanowisk kasowych.
  3. Wyłączenia możliwości potwierdzania odbioru korespondencji przez Spółdzielnię.
  4. W przypadku wystąpienia konieczności wymagającej osobistego załatwienia sprawy w siedzibie Dyrekcji lub Administracji Osiedla osobisty kontakt z komórką organizacyjną Spółdzielni jest możliwy jedynie po uprzednim potwierdzeniu terminu wizyty telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Jednocześnie ponownie apelujemy o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w jednostkach Spółdzielni i rekomenduje w celu załatwiania spraw kontakt telefoniczny bądź mailowy. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni www.chsm.com.pl, a także w każdym wydaniu Wiadomości Spółdzielczych oraz w jednostkach ChSM.

Dokonywanie wpłat z tytułu opłat za mieszkania i lokale jest także możliwe poprzez przelewy drogą elektroniczną bądź za pośrednictwem poczty, banków lub agencji bankowych.

Sprawy urzędowe załatwiaj online

 

KONTAKTUJ SIĘ ZE SPÓŁDZIELNIĄ BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Zachęcamy do kontaktowania się ze Spółdzielnią bez wychodzenia z domu korzystając ze zdalnych form obsługi:

  • kontaktu telefonicznego po podaniu ustalonego hasła przez telefon, aby uzyskać dostęp do informacji o stanie opłat za lokal, pomieszczenie, a także informacji dotyczących danych osobowych.
  • serwisu E-BOK, umożliwia osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu w zasobach ChSM zdalny dostęp do informacji w zakresie stanów rozliczeń dotyczących zajmowanych lokali.
  • wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty e-mail lub w sposób tradycyjny na adres Spółdzielni: Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kopalniana 4a, 41-500 Chorzów

W celu ustalenia hasła na telefon i dostępu, serwisu E-BOK należy wypełnić formularz dostępny w Administracjach Osiedla, Dyrekcji lub na naszej stronie www.chsm.com.pl do pobrania w zakładce „Druki do pobrania” i aktywowania w/w usług.

Administracja Żołnierzy Września

ul. Lompy 11
tel. (32) 241 59 83,
e-mail: adm1@chsm.com.pl

Administracja Chorzów Batory

ul. Strzybnego 4
tel. (32) 246 46 12
e-mail: adm2@chsm.com.pl

Administracja Centrum

ul. Krasickiego 7a,
tel. (32) 241 35 97, (32) 241 41 16
e-mail: adm3@chsm.com.pl

Administracja Różana-Gałeczki

ul. Gałeczki 41
tel. (32) 241 95 62; (32) 241 98 13
e-mail: adm4@chsm.com.pl