1962 - 15 października: po raz pierwszy zamiast zgromadzenia wszystkich członków ChMSM odbywa się zebranie przedstawicieli

15 października 1962 roku po raz pierwszy w dziejach spółdzielni obradowało nie zgromadzenie członków, ale przedstawicieli.Pierwsze walne zgromadzenie zapisało się w historii ChSM nie tylko faktem, że było pierwsze, ale i powziętymi uchwałami. Jedną z nich ustalono regulamin w sprawie drobnych napraw. Według jego postanowień, kosztami drobnych napraw mieli być od tej pory obciążeni spółdzielcy. Jeden z dyskutantów tak popierał projekt regulaminu: "są lokatorzy, którzy już od szeregu lat przeprowadzają różne naprawy we własnym zakresie, a są i tacy, którzy wykorzystują Spółdzielnię do ostatnich granic i którym się wszelkie drobne remonty przeprowadza". Sprawa budziła pewne wątpliwości, bo "regulamin mówi o drobnych naprawach podłóg, a przecież wszystkim wiadomo, że drzewo podłogowe jest reglamentowane". Nowy prezes Zarządu ChMSM, Tadeusz Kaczorowski (powołano go 15 maja 1962 r.) wyjaśnił, że roboty będzie wykonywać ekipa remontowa Spółdzielni, a lokatorzy zostaną obciążeni kosztami.

Zgromadzenie rozwiązało również problem wkładów mieszkaniowych dla budownictwa przedwojennego. Zasada, że na mieszkanie w budynku sprzed 1939 roku nie trzeba było wnosić wkładu budowlanego, powodowała uzasadniony "pęd na stare mieszkania". Postanowiono więc, że Zarząd Spółdzielni ustali dla starego budownictwa wkład w wysokości 100 zł za m2. Wkład mieli wnosić tylko wprowadzający się do opuszczonych mieszkań. Przy okazji unormowano kwestię wkładów przedwojennych, rewaloryzując ich wartość. Oryginalną propozycję zgłoszono w "wolnych wnioskach", a mianowicie, żeby koszty utrzymania każdego budynku ponosili jego lokatorzy. Projektodawca uzasadniał, że "na własnym rozrachunku będą więcej dbać o wspólne dobro". Propozycja została jednak większością głosów, odrzucona: "Byłoby to wysoce nielogiczne, gdyż członkowie z osiedla ul. Działkowej są w tym dobrym położeniu, że zamieszkują w nowych budynkach, a co mają robić członkowie, którzy zamieszkują w starych budynkach, np. przy ul. Kordeckiego, które wymagają tak poważnego remontu" - argumentował jeden z przeciwników projektu. Zgroma- dzenie podjęło też uchwałę dotyczącą wynagrodzeń za pracę w organach samorządu spółdzielczego. Za co najmniej dwugodzinne posiedzenie wypłacano po 36 złotych. Zgodnie z postanowieniami nowego statutu przeprowadzono również wybory uzupełniające do Rady Spółdzielni, której skład zwiększony został do 15 osób. Weszli do niej Gerard Mandrela, Alojzy Gruszka i Helena Rzeźniczek.

 

 

Pierwsze Zebranie Przedstawicieli

Na pierwszym Zebraniu Przedstawicieli nie było zapewne fotografa. Dysponujemy natomiast fotografiami z kolejnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 kwietnia 1963 r. Powyżej Feliks Baron odczytuje protokół z Walnego Zgromadzenia odbytego 15 października 1962 r.

 

 

Pierwsze Zebranie Przedstawicieli

Sprawozdanie Rady Nadzorczej przedstawia jej przewodniczący Eugeniusz Dzieżok

 

Pierwsze Zebranie Przedstawicieli

Sprawozdanie Zarządu przedstawia prezes Spółdzielni Tadeusz Kaczorowski

 

Pierwsze Zebranie Przedstawicieli

Główna księgowa Barbara Starzewska składa sprawozdanie finansowe