FAKTY, WYDARZENIA:

  • 1964 - utworzenie SM "Węglostal"
  • 1965 - utworzenie Górniczo-Hutniczej SM
  • 1974 - połaczenie G-HSM i SM "Węglostal"
  • 1975 - integracja ChSM z SM "Węglostal"

Na przełomie lat 50. i 60. zmieniły się w państwie zasady polityki mieszkaniowej. Jedynie rodziny wielodzietne o niskich dochodach mogły liczyć na mieszkania komunalne lub zakładowe. Dla rodzin średniozamożnych oraz młodych małżeństw szansą na otrzymanie mieszkania były tylko spółdzielnie mieszkaniowe, gdzie normy mieszkaniowe (ilość m. kw. pow. użytkowej przypadającej na 1 osobę) były o 40% wyższe. Toteż znacznie wzrosło zainteresowanie mieszkaniami realizowanymi przez spółdzielnie mieszkaniowe. Zwłaszcza że stworzono również dogodne warunki zaciągania kredytów na wkłady mieszkaniowe. Aby zapewnić potrzebującym mieszkania, jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać nowe spółdzielnie, najczęściej robotnicze. Przejmowały one przygotowane przez macierzyste zakłady pracy tereny pod budowę, a także budowane i wybudowane budynki. Obok istniejącej ChSM powstały w Chorzowie: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Hucie "Batory", Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Zakładach Koksochemicznych "Hajduki", Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik" przy Kopalni "Barbara-Chorzów", Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Chorzowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych "Konstal", Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Kopalni "Prezydent", Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Hucie "Kościuszko", Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Zakładach Azotowych. Ich los, jak wcześniej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz przedwojennej spółdzielni Towarzystwa Budowy Domów Robotniczych, splótł się z dziejami ChSM. W latach 1962-1975 spółdzielnie posiadające nieprofesjonalne służby inwestycyjne, przy zwiększonym zapotrzebowaniu na mieszkania, łączą się w większe jednostki, w których sprawniejsze jest również administrowanie posiadanymi budynkami, często znajdującymi się w bliskim sąsiedztwie od siebie.

Robotnicze spółdzielnie mieszkaniowe przy Hucie "Batory" i Zakładach Koksochemicznych "Hajduki" przekazują do ChMSM w 1965 roku swoje budynki przy ul. Katowickiej 90, Wandy, Dyrekcyjnej, St. Batorego, Farnej.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik" przy KWK "Barbara-Chorzów" w 1964 roku połączyła się z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową przy Chorzowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych "Konstal" w Chorzowie, w Spółdzielnię Mieszkaniową "Węglostal". Połączona SM "Węglostal" posiada wówczas w eksploatacji budynki przy ulicy Lompy 15-17, Lompy 10-12, Pomorskiej, Głogowskiej, Cieszyńskiej w Chorzowie oraz 3 budynki przy ulicy Ormowców w Bytomiu-Łagiewnikach i budynek przy pl. Grunwaldzkim w centrum Bytomia. Buduje budynki na osiedlu Kopalniana I (ul. Kopalniana) i Kopalniana II (ul. Kopalniana 2-6, Filarowa) na os. Lompy II (ul. Lompy 2-8), osiedle Kochłowicka-Nowa, budynek przy ul. Cieszyńskiej 4a, dwa budynki na osiedlu Śląska-Gwarecka w Chorzowie. Ponadto realizuje budynki w Bytomiu przy ulicy Chorzowskiej ("Rozbark") i na os. Arki Bożka, przy granicy z Chorzowem.

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy kop. "Prezydent" wznosiła swoje obiekty przy ul. Kościuszki i Gajowej. Z kolei spółdzielnia działająca przy hucie "Kościuszko" budowała przy ul. Wolskiego, Głowackiego, Cieszyńskiej, Wiosennej. W 1965 roku nastąpiło połączenie obu tych spółdzielni w Górniczo-Hutniczą Spółdzielnię Mieszkaniową, która kontynuowała rozpoczęte i wznosiła nowe obiekty przy ul. Racławickiej, Wiosennej, Barbary, Lwowskiej, Rycerskiej-Słowiańskiej. Zasoby mieszkaniowe tej Spółdzielni znajdują się na osiedlu "Wolskiego-Omańkowskiej", przy ul. Powstańców 60, Cieszyńskiej 8-18, Sportowej-Racławickiej, Kościuszki, Poniatowskiego, Paderewskiego, Roosevelta, Konopnickiej. Górniczo-Hutnicza SM posiadała liczne place budowy, głównie na osiedlu "Lwowska" I i II (ul. Kadecka, Słowiańska, Rycerska, na osiedlu "Wiosenna-Barbary" (ul. Wiosenna 2-24) przy ul. Hajduckiej 17-19, przy ul. Gajowej.

Spółdzielnia przy Zakładach Azotowych, która przyjęła nazwę SM "Chemik", posiadała budynki przy ul. Dąbrowskiego 38-42, 1 Maja (obecnie Mościckiego) oraz realizowała budynki przy ul. Rostka-Sienkiewicza i Kazimierza Wielkiego 8-10. W 1971 roku SM "Chemik" połączyła się z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową. Z jej dorobku ChSM przejęła budynki na terenie Chorzowa - przy ul. Dąbrowskiego, Kazimierza Wielkiego 8, Rostka-Sienkiewicza.

1 czerwca 1974 roku Górniczo-Hutnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa i Spółdzielnia Mieszkaniowa "Węglostal" połączyły się. Ponieważ przyjmującą majątek była SM "Węglostal", pozostano przy tej nazwie. Jak się okazało, nie na długo. 1 kwietnia 1975 roku nastąpiła integracja tej spółdzielni z Chorzowską Spółdzielnią Mieszkaniową.