FAKTY, WYDARZENIA:

  • 1939 - 1 września rozpoczyna się największa w dziejach - II wojna światowa, władzę w Spółdzielni przejmują Niemcy
  • 1945 - 27 stycznia, koniec wojny na Śląsku

Rysującemu się rozkwitowi budownictwa w ChSM kres położyła wojna. Wielu działaczy spółdzielczych musiało uchodzić przed okupantem. Inni zaś za swe przekonania doznali represji i prześladowań. Niemcy całkowicie zagarnęli władzę w chorzowskiej Spółdzielni. Na czele zarządu stanął Józef Strożyk. Ten sam, który do 1935 roku przewodniczył Radzie Nadzorczej.

Z tych czasów zachował się "Gesschäfts-Bericht", wydany w październiku 1940 roku, zawierający sprawozdanie niemieckiego zarządu spółdzielni. Jak skwitował to autor szkicu historycznego opracowanego na 60-lecie ChSM: Mimo demonstrowanej na szpaltach pisma radości z powrotu na stare pozycje i "praniemieckie" ziemie hitlerowski zarząd spółdzielni w ponad 5-letnim okresie okupacji nie mógł się pochwalić żadnymi osiągnięciami.