W noc okupacji

FAKTY, WYDARZENIA:

  • 1939 - 1 września rozpoczyna się największa w dziejach - II wojna światowa, władzę w Spółdzielni przejmują Niemcy
  • 1945 - 27 stycznia, koniec wojny na Śląsku

Rysującemu się rozkwitowi budownictwa w ChSM kres położyła wojna. Wielu działaczy spółdzielczych musiało uchodzić przed okupantem. Inni zaś za swe przekonania doznali represji i prześladowań. Niemcy całkowicie zagarnęli władzę w chorzowskiej Spółdzielni. Na czele zarządu stanął Józef Strożyk. Ten sam, który do 1935 roku przewodniczył Radzie Nadzorczej.

Renesans akcji budowlanej

FAKTY, WYDARZENIA:

  • 1935 - 10 maja, nowe władze, polonizacja ChSM
  • 1936 - budowa 6. bloku - przy ul. Dąbrowskiego
  • 1938 - budowa 7. bloku - w Chorzowie Batorym

Wkrótce po spolszczeniu Spółdzielni nowy zarząd, kierowany przez Alojzego Gruszkę, wypracował projekt budowy nowego bloku mieszkalnego. Na cele budowlane przeznaczono parcelę w zabudowaniu zwartym, leżącą odłogiem już od 1916 roku przy ul. Dąbrowskiego.

 

Szósty blok przy ulicy Dąbrowskiego

Polonizowanie spółdzielni

FAKTY, WYDARZENIA:

  • 1925 - przetłumaczenie Statutu na język polski
  • 1933 - obchody jubileuszu 25-lecia Spółdzielni
  • 1935 - 10 maja, nowe władze, polonizacja ChSM
  • 1936 - 9 marca, zmiana nazwy na "ChSM"

Na nieudaną próbę likwidacji Spółdzielni polscy działacze, wśród nich członkowie Rady Nadzorczej, Alojzy Gruszka i Jan Klich, odpowiedzieli konsekwentnym dążeniem do jej pełnego spolonizowania. W 1925 roku doprowadzili do przetłumaczenia na język polski statutu i zarejestrowania go w sądzie.

Subskrybuj Lata 1918 do 1945