FAKTY, WYDARZENIA:

  • 1967 - 14 października wizytę w ChSM złożył wiceminister Budownictwa i Robót Publicznych Birmy - Soe Tin

14 października 1967 roku Chorzowską Spółdzielnię odwiedził wiceminister Budownictwa i Robót Publicznych... Birmy, Soe Tin.

Gościowi towarzyszyli przedstawiciele polskiego rządu i CZSBM.

W trakcie wizyty birmański wiceminister obejrzał spółdzielcze osiedla, zapoznając się z dorobkiem ChSM, był na placach budowy, gdzie rozmawiał z robotnikami, i - oczywiście - w stylu tamtych lat - z przedstawicielami mieszkańców, co fotograf, oczywiście, uwiecznił.

Wizyta Soe Tin (1)

Wizyta Soe Tin (2)

Wizyta Soe Tin (3)

Wizyta Soe Tin (4)