FAKTY, WYDARZENIA:

Od 1962 funkcje prezesów CHSM pełnili kolejno: T. Kaczorowski, A. Gorzelik, A. Gzyl, Stefan Widera, Albin Glogasa, Marek Byszewski i od 1991 r. Lucjan Palicki

Zanim jeszcze doszło do formalnego połączenia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Węglostal" w dniach 11 i 12 marca odbyły się wybory nowej Rady Spółdzielni. Spośród działaczy ChSM zostali w jej skład wybrani: Herbert Pietrucha, Ernest Grzesik, Czesław Grabiński, Jan Kudzelka, Mirosław Jakóbczyk, Jan Wołos, Hubert Gabriel i Władysław Hebrowski. Natomiast ze Spółdzielni Mieszkaniowej "Węglostal" wybrano Edwarda Walusia, Franciszka Osmana, Jerzego Gębolisa, Lucjana Drabka, Ewę Rechtę, Włodzimierza Kotowskiego, Mariana Woźnego, Zdzisława Kuchtę i Irenę Hostyńską. Przewodniczącym Rady został Jan Kudzelka. Przedtem był zastępcą przewodniczącego Rady Osiedla i od 1969 roku członkiem Rady Spółdzielni. Zastępcą został Lucjan Drabek, a sekretarzem Herbert Pietrucha, pełniący już przez trzy kadencje funkcję wiceprzewodniczącego Rady.

W 1967 z funkcji prezesa odszedł Tadeusz Kaczorowski, zastąpił go dotychczasowy wiceprezes Zarządu August Gorzelik. Funkcję tę sprawował w latach 1967-1974. Następnie, na krótki okres (trzy miesiące) obowiązki prezesa powierzono Antoniemu Gzylowi, a potem Stefanowi Widerze, działającemu w spółdzielni od końca lat 50. Prezesował Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 1975 do 1982 roku. Od 1982 do 1990 roku zarządem kierował Albin Glogasa. Kolejnym prezesem Spółdzielni w 1990 roku został Marek Byszewski.

W 1991 roku funkcję tę Rada Nadzorcza powierzyła Lucjanowi Palickiemu, związanemu ze spółdzielnią chorzowską od kilkunastu lat.

 

T. Kaczorowski
T. Kaczorowski, prezes Zarządu ChSM od 1962 do 1967

 

A. Gorzelik
A. Gorzelik, prezes Zarządu ChSM od 1967 do 1974

 

A. Gzyl
A. Gzyl, prezes Zarządu ChSM od 1974 do 1975

 

S. Widera
S. Widera, prezes Zarządu ChSM od 1975 do 1982

 

A. Glogasa
A. Glogasa, prezes Zarządu ChSM od 1982 do 1990

 

M. Byszewski
M. Byszewski, prezes Zarządu ChSM od 1990 do 1991

 

L. Palicki
L. Palicki, prezes Zarządu ChSM od 1991 r.