FAKTY, WYDARZENIA:

W latach 1946-1962 życiu Spółdzielni
oddanych było wielu działaczy: Alojzy Gruszka, Franciszek Janek, Jóżef Krzyż, Karol Barczok
Eugeniusz Zielonka, Antoni Witt i inni

Wśród ludzi, którzy tworzyli i tworzą Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową są postacie o znaczeniu szczególnym, ludzie którzy zasadniczo wpływali na losy spółdzielni, tworzyli jej historię, na kartach kronik, protokołów, przewijają się przez szereg długich lat. Radzie Nadzorczej ChSM do śmierci w 1954 roku przewodniczył Franciszek Janek, przez następne pięć lat Józef Krzyż, potem krótko Antoni Kapica (w 1959 roku), od 3 lutego 1960 roku przewodniczącym jest Ludwik Obłączek, następnie, też krótko, Antoni Partyka, a po nim przewodniczącym Rady Spółdzielni, bo tak się wówczas zwała, zostaje Eugeniusz Dzieżok. Po odejściu w 1960 roku z funkcji prezesa A. Gruszki Rada Nadzorcza powołała na to stanowisko Józefa Krzyża, a od 15 maja 1962 roku Zarządem ChSM kieruje Tadeusz Kaczorowski.

Wielu działaczy z okresu drugiego trzydziestolecia Spółdzielni zostało wyróżnionych przez władze państwowe, wojewódzkie i spółdzielcze. Alojzy Gruszka i Karol Barczok zostali odznaczeniu Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski. Józef Krzyż - Złotym Krzyżem Zasługi. Podczas jubileuszu 65-lecia spółdzielni w 1963 roku złotą i srebrną odznaką "Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego" uhonorowani zostali m.in.: Antoni Witt, Karol Barczok, Alojzy Wrazidło, Wacław Sobieraj, Tadeusz Kulig, Ryszard Karmański, Alojzy Zielonka, Helena Rzeźniczek, Tadeusz Kaczorowski. Natomiast Dorota Goczakowa, R. Dąbek, Eugeniusz Dzieżok, Gerard Mandrela, Stanisław Sitko, Wiesław Raszka, Jerzy Fert otrzymali dyplomy "Przodującego Działacza Ruchu Spółdzielczego", nadawane przez CZSBM.

 

Jozef Krzyz
Józef Krzyż, przew. RN ChSM od 1954 do 1959 prezes Zarządu ChSM - od 1960 do 1962
Karol Barczok
Karol Barczok, wieloletni administrator budynków
Alojzy Zielonka
Alojzy Zielonka, członek RN, wieloletni administrator budynków
Waclaw Sobieraj
Wacław Sobieraj,wieloletni administrator budynków
Eugieniusz Dziezok
Eugeniusz Dzieżok przewodniczący Rady Spółdzielni
Helena Rzeznicka
Helena Rzeźniczko członkini Rady Nadzorcze