Niezwykła wizyta

FAKTY, WYDARZENIA:

  • 1967 - 14 października wizytę w ChSM złożył wiceminister Budownictwa i Robót Publicznych Birmy - Soe Tin

14 października 1967 roku Chorzowską Spółdzielnię odwiedził wiceminister Budownictwa i Robót Publicznych... Birmy, Soe Tin.

Gościowi towarzyszyli przedstawiciele polskiego rządu i CZSBM.

Druga młodość

  • 1960-1962 - ożywienie inwestycji: budowa domów, remonty starych budynków
  • 1962 - zmiany w statucie, nowa nazwa

Z problemami w łonie władz Spółdzielni uporano się dość szybko. W skład nowej Rady Nadzorczej weszli: Franciszek Badura, Jan Barczok, Rufin Brol, Tadeusz Kulik, Franciszek Marczyk, Eugeniusz Dzieżok, Antoni Partyka (został przewodniczącym), Maksymilian Gawron, Wiesław Raszka, Jerzy Szary, Alojzy Zielonka. Prezesem Zarządu został wkrótce wieloletni członek Rady Nadzorczej i jej przewodniczący Józef Krzyż. Zaciągnięto kredyty bankowe.

Subskrybuj Lata 1956 do 1980