Administracja Chorzów Batory

Zasoby administracji rejonu „Chorzów-Batory” zlokalizowane są w zwartym obszarze niegdysiejszych Hajduk - współcześnie Chorzowa-Batorego. Tworzą je cztery osiedla oraz zespoły budynków wtopionych w zabudowę miejską.

Kierownik osiedla: Dagmara Patas-Händel

STATYSTYKA

Liczba nieruchomości: 44
Ilość mieszkań: 3.580
Ilość osób zamieszkałych: 6.034
Powierzchnia mieszkań: 172.830 m2
Powierzchnia pomieszczeń. gospod.: 2.760 m2
Powierzchnia lokali użytkowych: 5.891 m2
Powierzchnia garaży: 1.350 m2
Razem powierzchnia: 182.831 m2
Stan na dzień: 31.12.2023

Wykaz budynków - Administracja Chorzów Batory

ul. Adama Mickiewicza 4
ul. Brzozowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 10 - 12- 14 - 16- 18 - 20, 22 – 24 – 26 – 28 – 30, 52 – 58,
ul. Dyrekcyjna 2,4
ul. Farna 9, 9a ,11, 13,15,17 
2 – 2a , 4 – 4a, 18- 18a- 18b, 20
ul. Francuska 6
ul. Gen. Józefa Bema 2 , 4
ul. Graniczna 50-52- 54- 56-58-60, 62-64, 66-68-70-72, 82, 94-96-98-100-102, 
104-106-108-110
ul. Hutnicza 17, 19
ul. Jubileuszowa 26-28-30-32, 34-36-38-40
ul. Kaliny 62, 66 – 66a - 68, 70-72, 74-76, 98 
87, 89, 91, 93, 95
ul. Karpacka 28, 30 – 32 - 34, 36 - 36a -36b-40- 40a, 40b - 40c, 
9, 11, 21-23
ul. Karwińska 1, 3-3a , 5-5a
ul. Kochłowicka 9, 11, 15 - 17
ul. Ks. Augustyna Strzybnego 5-5a-5b
ul. Ks. Jana Machy 3
ul. Ks. Józefa Czempiela 2 , 6 – 8, 42, 48 , 50, 
33-35-37-39, 41-43-45-47, 51- 53- 55-57, 59- 61-63-65
ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1
ul. Mieczysława Karłowicza 23, 25 – 27 - 29
ul. Odrowążów 4 – 4a
ul. Orląt 1, 3
ul. Podmiejska 15 –17-19- 21-23-25
ul. Stefana Batorego 13, 68, 70-72-74-76-78-80, 92 , 94, 96 , 98
ul. Stefana Żółkiewskiego 9 – 11
ul. Wrocławska 15 – 17
ul. Zwycięstwa 3 - 5, 3a - 5a