Regulamin Spartakiady Dzieci i Młodzieży

 1. Celem imprezy jest propagowanie zdrowego trybu życia, wartości olimpijskich i aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży.
 2. Spartakiada odbywa się raz w roku na stadionie MORiS  przy ul. Lompy 10a w Chorzowie. 
 3. Termin Spartakiady podawany jest z wyprzedzeniem na stronie www.chsm.com.pl, plakatach i na łamach pisma „Wiadomości Spółdzielcze”.
 4. Zgłoszenia uczestników są przyjmowane w dniu zawodów w godz. 9:30-10:00 na stadionie. Start pierwszych konkurencji jest przewidziany  na godz. 10:00
 5. W Spartakiadzie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież do ukończenia lat 13.
 6. Warunkiem uczestnictwa jest:
  •  zgłoszenie dziecka do zawodów za okazaniem dokumentu tożsamości stwierdzającego wiek dziecka (np. legitymacji szkolnej),
  •  pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego wraz z oświadczeniem  o zapoznaniu się z regulaminem Spartakiady, a także udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,
  •  dzieci do 10 lat mogą uczestniczyć w Spartakiadzie tylko pod opieką osoby dorosłej.
 7. Spartakiada zostanie przeprowadzona w następujących kategoriach wiekowych dziewczyn i chłopców:
  •  do lat 3,
  •  4-5 lat,
  •  6-7 lat,
  •  8-9 lat,
  •  10-11 lat,
  •  12-13 lat.
 8. Konkurencjami w których odbywać będą się zawody będą:
  •  bieg na 60m,
  •  skok w dal,
  •  slalom sprawnościowy,
  •  tor przeszkód,
  •  wyścig na hulajnogach (w kat. do lat 3, 4-5, 6-7 i 8-9 lat), 
  •  rzut piłeczką (w kat. 10-11 i 12-13 lat),
 9. Każdy z uczestników może wziąć udział tylko w dwóch konkurencjach.
 10. Uczestnicy, którzy uzyskają najlepsze wyniki w poszczególnych konkurencjach, o których mowa w ust. 8, zostaną nagrodzeni i udekorowani medalami po zakończeniu zawodów.
 11. Organizatorami Spartakiady są:
  •  Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa,
  •  Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Chorzowie,
  •  Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie,
 12. Obsługę sędziowską, opiekę medyczną, ubezpieczenie uczestników zapewniają organizatorzy.
 13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zaginione podczas Spartakiady.
 14. W przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych w dniu imprezy organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Spartakiady.
 15. Dane osobowe uczestników i udzielone zgody będą w posiadaniu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Informację o przetwarzaniu danych osobowych  stanowi Załącznik nr 1. 

Niniejszy regulamin został przyjęty przez Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwałą nr 78/2022 w dniu 7 kwietnia 2022r.