Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa organizuje 
zimowe półkolonie dla dzieci 
w Klubie ChSM „Pokolenie” przy ul. Młodzieżowej 29

I turnus w okresie 13-17.01.2020r.
II turnus w okresie 20-24.01.2020r.

 

Zapisów należy dokonywać osobiście w terminie od 4 do 15 listopada 2019r.  w godz. 1600-2000 w biurze Klubu „Pokolenie”, przy ul. Młodzieżowej 29.

Uprawnieni do dokonywania zgłoszeń są tylko Członkowie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dokonujący zgłoszeń dzieci stale z nimi zamieszkujących, zgodnie ze złożonym oświadczeniem.

Uwaga! O zakwalifikowaniu na półkolonie nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo kwalifikacji na półkolonie mają dzieci do lat 10 oraz dzieci, które nie brały udziału w poprzedniej edycji półkolonii.

Odpłatność za udział w zimowych półkoloniach wynosi 150 zł od uczestnika.

Regulamin półkolonii w Klubie ChSM.

Dodatkowych informacji udziela biuro Klubu „Pokolenie” – tel. 32 241 94 73.