Statut ChSM wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w dniu 21 sierpnia 2018r. wydał postanowienie o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego zmienionej w całości treści Statutu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w brzmieniu ujednoliconym (sygn. akt KA.VIII NS-REJ.KRS/017050/18/134), uchwalonej na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniach 7-10 maja 2018r.

Egzemplarze Statutu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej będą doręczane przez pracowników ChSM do każdego mieszkania w zasobach naszej Spółdzielni na przełomie września i października br.

Obowiązująca treść Statutu ChSM ponadto jest dostępna na stronie www.chsm.com.pl