I. Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie przy ul. Kopalnianej 4A oferuje lokale użytkowe do wynajęcia

Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

  • działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastronomiczna: 18,74 zł netto/m2/m-c,
  • działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 11,02 zł netto/m2/m-c,
  • pozostała działalność gospodarcza: 12,66 zł netto/m2/m-c,

W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposażenia oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie min.: centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, gazu, domofonu, mycia klatek schodowych, opłaty przekształceniowej/za użytkowanie wieczyste.

L.p. Adres lokalu Powierzchnia Położenie
1 3-go Maja 117B 15.00 budynek wielorodzinny - parter
2 Barska 6 51.50 budynek wielorodzinny - parter

Zgodnie z § 4 Regulaminu najmu lokali użytkowych w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wyborze najemcy ww. lokali decyduje data doręczenia wniosku do siedziby Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie


Lokale można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z administracjami:
poz. 1 - administracja MA-1 przy ul. Lompy 11, tel. 32/ 241 59 83 lub 32/ 246 04 55,
poz. 3 - administracja MA-3 przy ul. Ks. bpa I. Krasickiego 7A tel. 32/ 241 35 97 lub 32/ 241 41 16,

Dodatkowe informacje zawarte są w Regulaminie najmu lokali użytkowych dostępnym na stronie internetowej www.chsm.com.pl, a także udzielane są przez Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, tel.32/241 52 08, wew. 302, 304, 305.


Lokale użytkowe do wynajęcia

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie informuje, 
że dysponować będzie następującymi lokalami użytkowymi do wynajęcia:

 

1. Lokal użytkowy położony w Chorzowie przy ul. Opolskiej 1.

Lokal o powierzchni użytkowej 64,70 m2, usytuowany jest w pawilonie  usługowym, wyposażony w instalację elektryczną i  wodno-kanalizacyjną.

Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 10.01.2022 r. do 24.01.2022 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie z Administracją Osiedla „Żołnierzy Września” przy ul. Lompy 11, tel. 32/ 241 59 83 lub 32/ 246 04 55.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 24.01.2022 r., do godz. 15.00.


2. Lokal użytkowy nr 3, położony w Chorzowie przy ul. ks. J. Gałeczki 36.

Lokal o powierzchni użytkowej 117,00 m2, usytuowany jest na parterze budynku mieszkalno-usługowego, wyposażony w instalację elektryczną,   wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, z bezpośrednim wejściem od strony ulicy. 

Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 04.02.2022 r. do 18.02.2022 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie  z Administracją Osiedla „Różana-Gałeczki” przy ul. ks. J. Gałeczki 41, tel. 32/ 241 95 62 lub 32/ 241 98 13.

  Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 18.02.2022 r., do godz. 13.00.


3. Lokal użytkowy położony w Chorzowie przy ul. Św. Pawła 4A.

Lokal o powierzchni użytkowej 11,70 m2, usytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną,   wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, z bezpośrednim wejściem od strony ulicy. 

Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 03.03.2022 r. do 17.03.2022 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie   z Administracją Osiedla „Centrum” przy ul. Krasickiego 7A, tel. 32/ 241 35 97  lub 32/ 241 41 16.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 17.03.2022 r., do godz. 15.00.

 

4. Lokal użytkowy nr 4, położony w Chorzowie przy ul. Ks. Wł. Opolskiego 7.

Lokal o powierzchni użytkowej 74,00 m2, usytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną,   wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, z bezpośrednim wejściem od strony ulicy. 

Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 04.04.2022 r. do 19.04.2022 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie   z Administracją Osiedla „Centrum” przy ul. Krasickiego 7A, tel. 32/ 241 35 97  lub 32/ 241 41 16.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 19.04.2022 r., do godz. 15.00.


5. Lokal użytkowy nr 5, położony w Chorzowie przy ul. Ks. Wł. Opolskiego 7.

Lokal o powierzchni użytkowej 95,00 m2, usytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną,   wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, z bezpośrednim wejściem od strony ulicy. 

Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 04.04.2022 r. do 19.04.2022 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie   z Administracją Osiedla „Centrum” przy ul. Krasickiego 7A, tel. 32/ 241 35 97  lub 32/ 241 41 16.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 19.04.2022 r., do godz. 15.00.


Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

  • działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastronomiczna: 18,74 zł netto/m2/m-c,
  • działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 11,02 zł netto/m2/m-c,
  • pozostała działalność gospodarcza: 12,66 zł netto/m2/m-c.

W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposażenia oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie m.in.: centralnego ogrzewania, zimnej   i ciepłej wody, gazu, opłaty przekształceniowej/za użytkowanie wieczyste.  
 

W odniesieniu do ww. lokali użytkowych zastosowanie znajduje § 5 Regulaminu najmu lokali użytkowych w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Dodatkowe informacje udzielane są przez  Dział Członkowsko-Mieszkaniowy,  tel.32/241 52 08,  wew. 302, 304, 305.