Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie przy ul. Kopalnianej 4A
oferuje lokale użytkowe do wynajęcia

Lp. Adres lokalu Powierzchnia Położenie
1 . Pawła Stalmacha 7 lok. 1 83.10 budynek wielorodzinny - parter OPIS 1
2 . Gen. H. Dąbrowskiego 64A lok. I 16.00 budynek wielorodzinny - parter OPIS
3 . Ks. Wł. Opolskiego 1 lok. IX 23.70 budynek wielorodzinny - parter OPIS
4 . Ks. Wł. Opolskiego 7 lok. V 95.00 budynek wielorodzinny - parter OPIS
5 . Ks. Wł. Opolskiego 11 lok. II 131.00 budynek wielorodzinny - parter OPIS
6 . Krzyżowa 24 53.00 budynek wielorodzinny - parter OPIS
7 . Kochłowicka 15 80.20 budynek wielorodzinny - parter OPIS
8 . Ks. J. Gałeczki 40 lok. 11 142.00 budynek wielorodzinny - parter OPIS
9 . Opolska 1 lok. III 111.50 pawilon usługowy OPIS

Stawka za najem lokali uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, tel. 32/241 52 08, wew. 301, 302, 303, 305.