Tradycyjny spółdzielczy „Żniwniok” odbył się w tym roku 1 października. Wydarzenie nawiązujące do tradycji święta plonów powiązane jest w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z uroczystym podsumowaniem konkursu „Na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy” w zasobach Spółdzielni.

Do udziału w „Żniwnioku”, organizowanym w Klubie ChSM „Pokolenie” zapraszani są laureaci i wyróżnieni pozytywnej ekologiczno-estetycznej rywalizacji – Spółdzielcy, których starania przyczyniają się do upiększania naszych osiedli. Tego wieczoru czekają na nich nagrody za bezinteresowną troskę o rośliny i estetykę swojego najbliższego otoczenia. W programie spotkania zachowane są elementy tradycji dożynkowej, których symbol stanowi m.in. okazały, specjalnie zdobiony bochen chleba.

Wśród zaproszonych gości znalazł się jak zwykle ks. Krystian Kukowka, proboszcz chorzowskiej parafii św. Antoniego z Padwy. Na widowni obecni byli także przedstawiciele Rady Nadzorczej i Rad Osiedla ChSM. Nagrody laureatom wręczali prezes Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Marek Kopel i przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Grażyna Widera. Program artystyczny przygotował Grzegorz Płonka, popularyzator kultury śląskiej.

 • Żniwniok
  Jesienny Żniwniok
 • Żniwniok
  Jesienny Żniwniok
 • Żniwniok
  Jesienny Żniwniok
 • Żniwniok
  Jesienny Żniwniok
 • Żniwniok
  Jesienny Żniwniok
 • Żniwniok
  Jesienny Żniwniok
 • Żniwniok
  Jesienny Żniwniok
 • Żniwniok
  Jesienny Żniwniok
 • Żniwniok
  Jesienny Żniwniok
 • Żniwniok
  Jesienny Żniwniok
 • Żniwniok
  Jesienny Żniwniok
 • Żniwniok
  Jesienny Żniwniok
 • Żniwniok
  Jesienny Żniwniok
 • Żniwniok
  Jesienny Żniwniok
 • Żniwniok
  Jesienny Żniwniok
 • Żniwniok
  Jesienny Żniwniok
 • Żniwniok
  Jesienny Żniwniok
 • Żniwniok
  Jesienny Żniwniok
 • Żniwniok
  Jesienny Żniwniok
 • Żniwniok
  Jesienny Żniwniok