WYNIKI WYBORÓW DO RADY OSIEDLA 
„ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA” 
NA KADENCJĘ 2019-2022  
PRZEPROWADZONYCH NA PIERWSZEJ CZĘŚCI   WALNEGO ZGROMADZENIA ChSM
 W DNIU 10.06.2019r. 

W wyniku przeprowadzonych na pierwszej części Walnego Zgromadzenia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 10.06.2019r. wyborów  do Rady Osiedla obejmującej rejon administracyjny „Żołnierzy Września”   w jej skład weszły następujące osoby:

 1. Knypczyk Ryszard
 2. Krawczyk Danuta
 3. Karpińska Gabriela
 4. Pawletko Jan
 5. Kosior Waldemar
 6. Szmatloch Irena
 7. Szajek-Kuś Danuta

WYNIKI WYBORÓW DO RADY OSIEDLA 
„CHORZÓW-BATORY” 
NA KADENCJĘ 2019-2022  
PRZEPROWADZONYCH NA DRUGIEJ CZĘŚCI  WALNEGO ZGROMADZENIA ChSM
 W DNIU 11.06.2019r. 

W wyniku przeprowadzonych na drugiej części Walnego Zgromadzenia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 11.06.2019r. wyborów   do Rady Osiedla obejmującej rejon administracyjny „Chorzów-Batory”   w jej skład weszły następujące osoby:

 1. Kołodziej Waldemar
 2. Mateja Krystyna
 3. Ciołek Zenon
 4. Herrmann Roman
 5. Nowak Andrzej
 6. Lewek Janusz
 7. Paruzel Barbara

WYNIKI WYBORÓW DO RADY OSIEDLA 
„CENTRUM” 
NA KADENCJĘ 2019-2022  
PRZEPROWADZONYCH NA TRZECIEJ CZĘŚCI 
WALNEGO ZGROMADZENIA ChSM
 W DNIU 12.06.2019r. 

W wyniku przeprowadzonych na trzeciej części Walnego Zgromadzenia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 12.06.2019r. wyborów   do Rady Osiedla obejmującej rejon administracyjny „Centrum” w jej skład weszły następujące osoby:

 1. Muszyński Andrzej
 2. Rejek Zdzisław
 3. Wiewióra Henryk
 4. Kucewicz Genowefa
 5. Ogos Stefan
 6. Szczepaniak Józef
 7. Śliwińska Anna

WYNIKI WYBORÓW DO RADY OSIEDLA 
„RÓŻANA-GAŁECZKI” 
NA KADENCJĘ 2019-2022  
PRZEPROWADZONYCH NA CZWARTEJ CZĘŚCI 
WALNEGO ZGROMADZENIA ChSM
 W DNIU 13.06.2019r. 

W wyniku przeprowadzonych na czwartej części Walnego Zgromadzenia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 13.06.2019r. wyborów   do Rady Osiedla obejmującej rejon administracyjny „Różana-Gałeczki”  w jej skład weszły następujące osoby:

 1. Lachowicz Romuald
 2. Mikołajczak Eugeniusz
 3. Wieczorek Henryk
 4. Zielonka Wanda
 5. Kołodziejczyk Anna
 6. Korolczuk Romana
 7. Knas Krzysztof