WYNIKI WYBORÓW DO RADY NADZORCZEJ NA KADENCJĘ 2019-2022 PRZEPROWADZONYCH PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE ChSM W DNIACH 10-13.06.2019r.

 

W wyniku przeprowadzonych na Walnym Zgromadzeniu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniach 10-13.06.2019r. wyborów do Rady Nadzorczej w jej skład weszły następujące osoby:

Rejon Administracyjny „Żołnierzy Września”:

 1. Cebula Bernard 
 2. Kasprzak Karol
 3. Pawtel Danuta
 4. Kalota Barbara 


Rejon Administracyjny „Chorzów-Batory”:

 1. Lewek Ewa 
 2. Góralczyk Henryk 
 3. Godek Ewa 
 4. Partyka-Pojęta Janina


Rejon Administracyjny „Centrum”:

 1. Widera Grażyna
 2. Pluta Agnieszka 
 3. Hamróz Jerzy 
 4. Łazikiewicz Anna 


Rejon Administracyjny „Różana-Gałeczki”:

 1. Szatkowska Justyna
 2. Brol Romuald
 3. Kowalik Irena
 4. Ruch Jerzy