10 czerwca Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zorganizowała przy ul. Słowiańskiej festyn dla swoich spółdzielców.