Jubileuszowa, XV edycja Pikniku Osób Niepełnosprawnych odbyła się w Podlesicach 10 czerwca br. uczestniczyła w nim także reprezentacja niepełnosprawnych spółdzielców z Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z opiekunami. Metę zorganizowano w ośrodku Gościniec Jurajski na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Przygotowano szereg atrakcji dla uczestników. Był program artystyczny, poczęstunek, elementy dogoterapii i zajęcia rekreacyjne a także drobne upominki dla wszystkich.