Z prasy: Wspólne Sprawy miesięcznik Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Styczeń 2018 (nr 323)