W dniu 18 listopada 2017r. w Akademii Muzycznej w Katowicach odbyła się dwudziesta edycja Gali Budownictwa. Miała ona w tym roku szczególnie uroczysty wymiar albowiem zbiegła się z Jubileuszem XX-lecia Śląskiej Izby Budownictwa, integrującej środowisko związane z branżą budowlaną z Województwa Śląskiego.

W tym wydarzeniu gromadzącym szereg znamienitych gości reprezentujących branżę budowlaną, a także i osobistości ze świata polityki, kultury, nie zabrakło także przedstawicieli Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, której osiągniecia zostały zauważone i docenione. Prezes Grzegorz Gowarzewski odebrał z rąk sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Tomasza Żuchowskiego oraz Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa – Tadeusza Wnuka Śląską Wielką Nagrodę Budownictwa. Ponadto na Gali wręczono także wyróżnienia indywidualne, m.in. Odznaki „Zasłużony Dla Budownictwa” oraz Odznaki „Zasłużony Dla Gospodarki Komunalnej”, którymi nagrodzono pracowników i członków organów samorządowych naszej Spółdzielni.