W dniu 29.09.2017r. delegacja Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z Prezesem Zarządu ChSM – Grzegorzem Gowarzewskim oraz Przewodniczącą Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego „Budowlani” w ChSM - Jolantą Mazurek uczestniczyła w krajowych uroczystościach jubileuszowych 125-lecia Związku Zawodowego „Budowlani”. W uznaniu zasług dla rozwoju branży budownictwa w Polsce Prezes Grzegorz Gowarzewski odebrał z rąk Przewodniczącego Zarządu Krajowego ZZ „Budowlani” Zbigniewa Janowskiego medal 125-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych w Polsce.

Zdjęcie pochodzi z magazynu: Budowlani Nr 10 (117) 2017