Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w dniu 6 września 2017r. wydał postanowienie o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian do Statutu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (sygn. akt KA.VIII NS-REJ.KRS/020300/17/339), uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniach 15-18 maja 2017r. Aktualny tekst Statutu ChSM jest dostępny na stronie www.chsm.com.pl