INFORMACJA W SPRAWIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ChSM  ZA 2021 ROK
 

Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że na posiedzeniu   w dniu 27 kwietnia 2022r. Rada Nadzorcza zapoznała się i przyjęła sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania finansowego za rok obrotowy 2021. Po przyjęciu sprawozdania, Rada Nadzorcza ChSM Uchwałą Nr 5/R/2022 wyraziła pozytywną opinię w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021r.

Sprawozdanie finansowe Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2021r. oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta są dostępne dla członków Spółdzielni na stronie internetowej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.chsm.com.pl po zalogowaniu się do E-BOKa.