W związku z uchwałą nr XXXVII/672/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 maja 2017r. ulega obniżeniu opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi z kwoty 14,00 zł. na kwotę 12,00 zł./m-c/za osobę.
Nowa kwota opłaty obowiązuje od dnia 1 września 2017r.
Różnicę w kwocie 2,00 zł/za osobę prosimy pomniejszyć w dokonywanych opłatach bieżących.
Poniżej prezentujemy uchwałę Rady Miasta.