Ireneusz Warta, kierownik Klubu „Pokolenie” Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znalazł się w gronie tegorocznych laureatów Nagrody Prezydenta Chorzowa w Dziedzinie Kultury. Statuetką „Chłopca z łabędziem” został uhonorowany w kategorii upowszechniania kultury.

Ireneusz Warta odbiera statuetkę „Chłopca z łabędziem” z rąk Wiesława Ciężkowskiego, Zastępcy Prezydenta Chorzowa

Uroczysta gala, w ramach Miejskiej Inauguracji Roku Kulturalnego, odbyła się 16 października br. w Teatrze Rozrywki. W tej samej kategorii wyróżniono jeszcze Danutę Matysik, założycielkę Agencji Koncertowo-Wydawniczej „Delta” wydającej kwartalnik „Twój Blues”. Nagrodę w kategorii osiągnięć twórczych otrzymali aktor Michał Żurawski oraz związany z Teatrem Rozrywki muzyk, kompozytor i aranżer, Radosław Michalik. Chorzowskim Medalem im. Kurta Aldera uhonorowano Antoniego Sobczyka, odchodzącego na emeryturę wieloletniego dyrektora chorzowskich instytucji kultury. Nagrody wręczali I Zastępca Prezydenta Miasta Wiesław Ciężkowski i Przewodniczący Rady Miasta Waldemar Kołodziej. Podniosłą uroczystość uświetnił koncert zespołu Włodek Pawlik Trio.

Ireneusz Warta jest kierownikiem Klubu „Pokolenie” ChSM od roku 2000. Pod jego kierunkiem stał się on w zasadzie domem kultury na chorzowskim Klimzowcu. Proponowane tu zajęcia i wydarzenia cieszą się dużym zainteresowaniem. Legendą obrosły letnie i zimowe półkolonie, a także spotkania samotnych spółdzielców przy wigilijnym stole, ściągające prawdziwe tłumy. Dobrą frekwencją cieszą się koncerty, wystawy i spektakle teatralne. Działalność Ireneusza Warty opiera się na umożliwianiu reprezentantom lokalnego środowiska realizowania wartościowych artystycznie pomysłów.