Lustracja ChSM bez wniosków polustracyjnych

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że została za­kończona lustracja pełna działalności ChSM za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2023r. przeprowadzona przez Regionalny Związek Rewi­zyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach. Badanie lustra­cyjne zostało przeprowadzone przez lustratora  - Elżbietę Zawadzką.
Wyniki i inne ustalenia badania lustracyjnego działalności naszej Spółdzielni nie skutkowały koniecznością sformułowania wniosków polustracyjnych.

Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się z protokołem z lustracji pełnej za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2023r. w siedzibie Spół­dzielni przy ul. Kopalnianej 4a lub logując się do serwisu E-BOK. 

Poniżej prezentujemy wystosowany przez Regionalny Związek Rewizyjny list polustracyjny.