Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje do wynajęcia garaż murowany nr 5,  o powierzchni użytkowej 17,20 m2, położony w Chorzowie Batorym przy ul. Brzozowej 25, wybudowany w 2023 r. 

 •  Garaż wyposażony jest w instalację elektryczną.
 •  Najemcy gwarantujemy stabilność najmu – umowa zawierana na czas nieokreślony.
 •  Istnieje możliwość montażu na własny koszt systemu otwierającego bramę za pomocą pilota – oferta firmy dostępna w Administracji Osiedla „Chorzów Batory”. 

 

 • Czynsz najmu: 31,12 zł brutto/m2/miesiąc tj. 535,26 zł/miesiąc.
 • Opata za energię elektryczną rozliczana będzie przez Spółdzielnię poprzez wystawienie dodatkowej faktury 1 raz w roku.
 • Przed podpisaniem umowy najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości 1 100,00 zł, stanowiącej dwumiesięczny wymiar czynszu określonego na dzień podpisania  umowy.
 • Pierwszeństwo najmu garażu przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, położonego w nieruchomości obejmującej budynki położone przy ul. Brzozowej 21-23, 25 i ul. St. Batorego 92-96, 98 w Chorzowie.

 

Wnioski o najem garażu należy składać w siedzibie Spółdzielni  przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie pok. nr 29 lub e-mail: sekretariat@chsm.com.pl  
do dnia 15.07.2024 r. do godz. 15.00

 

W przypadku wielości wniosków, Spółdzielnia przeprowadzi przetarg na stawkę czynszową.

 

Kontakt w sprawie najmu lokalu:

 • Dział Członkowsko-Mieszkaniowy: ul. Kopalniana 4A, 41-500 Chorzów, tel. 32 2415-208 wew. 301, 302, 304, 305 – sprawy formalne.
 • Dział Opłat: ul. Kopalniana 4A, 41-500 Chorzów, tel. 32 2415-208 wew. 314, 315 – sprawy finansowe.
 • Administracja Osiedla „Chorzów Batory”: ul. Strzybnego 4, 41-500 Chorzów, tel. 32 246-12-84 – sprawy techniczne i oględziny lokalu (po przejęciu garażu od poprzedniego najemcy).  

 

Zasady i warunki przydzielania garaży określa Regulamin najmu garaży w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie internetowej www.chsm.com.pl.

*Druk wniosku o najem garażu dostępny jest na stronie internetowej www.chsm.com.pl jako załącznik nr 2 do Regulaminu, Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie i Administracji Osiedla „Chorzów Batory” przy ul. Strzybnego 4 w Chorzowie.

 • Do wynajęcia garaż murowany - Brzozowa 25
  Do wynajęcia garaż murowany
 • Do wynajęcia garaż murowany - Brzozowa 25
  Do wynajęcia garaż murowany