Marek KopelPrezes Zarządu

Marek Kopel

Kieruje jedną z największych Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce.
Reprezentuje Spółdzielnie na zewnątrz poprzez współdziałanie z organami samorządowymi, władzami państwowymi oraz organizacjami społecznymi.
Ponadto opracowuje programy działalności statutowej Spółdzielni.
Prezes Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od dnia 01.02.2019r.

 


Łukasz Kołodziej Zastępca Prezesa Zarządu ChSM

Łukasz Kołodziej

Odpowiada za gospodarkę zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni.
Dyrektor ds. Technicznych i Eksploatacji
Zastępca Prezesa Zarządu ChSM od dnia 01.09.2021r.
 

 


Bartłomiej GocekCzłonek Zarządu ChSM

Bartłomiej Gocek


Odpowiada za gospodarkę finansową Spółdzielni.
Dyrektor ds. Ekonomicznych 
Członek Zarządu od dnia 01.12.2020r.

 


Dyżur Zarządu

w budynku przy ul. Kopalnianej 4a, pokój nr 29 w każdą środę od godz. 15:00-16:30