Skład Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (2022-2025)

 • Henryk Wieczorek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Zdzisław Rejek - Zastępca Przewodniczącego
 • Barbara Paruzel - Sekretarz

Rejon Administracyjny „Żołnierzy Września”

 • Lapski Adam
 • Fiutkowska Eugenia
 • Pierończyk Izabela
 • Mataniak Mirosław

Rejon Administracyjny „Chorzów-Batory”

 • Herrmann Roman
 • Paruzel Barbara
 • Mateja Krystyna
 • Lewek Janusz

Rejon Administracyjny „Centrum”

 • Rejek Zdzisław
 • Tramer Krystyna
 • Węgrzyński Joachim
 • Śliwińska Anna*

* objęła mandat w 09.2023 na podstawie §46 ust.6 Statutu ChSM, w zastępstwie zmarłego p. Andrzeja Muszyńskiego

Rejon Administracyjny „Różana-Gałeczki”

 • Brol Romuald
 • Knas Krzysztof
 • Wieczorek Henryk
 • Lachowicz Romuald
RN 2022-2025

 

Dyżur Rady Nadzorczej

W celu kontaktu z przedstawicielem Rady Nadzorczej prosimy o przesłanie wiadomości pod adresem mailowym: @email

 


KOMISJE RADY NADZORCZEJ:

Komisja Rewizyjna:

 • Krystyna Tramer – Przewodnicząca Komisji
 • Roman Herrmann - Zastępca Przewodniczącego
 • Zdzisław Rejek
 • Barbara Paruzel
 • Izabela Pierończyk

Komisja Społeczno-Kulturalna:

 • Krzysztof Knas – Przewodniczący Komisji
 • Roman Herrmann - Zastępca Przewodniczącego
 • Adam Lapski
 • Henryk Wieczorek
 • Romuald Brol
 • Mirosław Mataniak
 • Anna Śliwińska
Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:
 • Romuald Lachowicz – Przewodniczący Komisji
 • Krystyna Mateja - Zastępca Przewodniczącego
 • Eugenia Fiutkowska
 • Janusz Lewek
 • Henryk Wieczorek
 • Anna Śliwińska

Komisja Organizacyjno-Samorządowa:

 • Romuald Brol – Przewodniczący Komisji
 • Zdzisław Rejek - Zastępca Przewodniczącego
 • Barbara Paruzel
 • Joachim Węgrzyński