Godziny przyjmowania wpłat w kasie Spółdzielni (ul. Kopalniana 4a):

  Przerwy  
poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:15 - 14:30 11:00 - 11:30 13:00 - 13:30  
środa: 7:15 - 16:30 11:00 - 11:30 13:00 - 13:30  
piątek: 7:15 - 12:30 9:00 - 9:30 11:00 - 11:30