Administracja Różana-Gałeczki

Rejon „Różana-Gałeczki” obejmuje swoim zasięgiem głównie najmłodsze zasoby mieszkaniowe spółdzielni zlokalizowane w czterech głównych zespołach osiedlowych.

Kierownik osiedla: Adam Klosek

STATYSTYKA

Liczba nieruchomości: 38
Ilość mieszkań: 4.192
Ilość osób zamieszkałych: 6.616
Powierzchnia mieszkań: 195.400 m2
Powierzchnia pomieszczeń. gospod.: 3.695 m2
Powierzchnia lokali użytkowych: 13.795 m2
Powierzchnia garaży: 3.759 m2
Razem powierzchnia: 216.649 m2
Stan na dzień: 31.12.2023

Wykaz budynków - Administracja Różana-Gałeczki

ul. Astrów 12 ,14, 16
ul. Bartosza Głowackiego 1- 3 , 5-7
ul. Długa 14 – 16 – 18
ul. Działkowa 10 – a - b, 12, 14, 
7-7a-7b, 9-9a-9b, 11-11a-11b
ul. Górnicza 26 - 28, 30 – 32
ul. Hajducka 17
ul. Józefa Ryszki 11 - 51 57 , 59
ul. Krzywa 26, 28, 31, 33-35-37-39-41-43
ul. Ks. Jana Gałeczki 5, 7, 9, 11, 13, 15, 22 - 22a, 24 - 24a , 26 - 26a, 28 - 28a, 36 – 38 – 40, 41-43- 45-47
ul. Łąkowa 6 – 8 –10 –12
ul. Młodzieżowa 1, 5, 9, 13,15,23,25,35, 37,39,41,43
ul. Racławicka 7-9- 11, 31-33- 35-37, 39
ul. Różana 1 ,2, 4 , 8-10-12-14 -16-18
ul. Sportowa 6 – 8 , 10, 13 , 15
ul. Szczecińska 10
ul. Świętej Anny 17 – 19
ul. Świętej Barbary 21- 21a - 21b
ul. Trzyniecka 5 - 5a
ul. Wiosenna 2 -4 - 6, 8-10-12, 14-16-18, 20-22-24